19 ފެބުރުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 06 ހިޔަވިހާ
14 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ޖޯނީ ޑެޕް

ޖޮނީ ޑެޕްގެ ކުރީގެ ބިޒްނަސް މެނޭޖަރުންނާ ދެކޮޅަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަޢުވާއެއް އުފުލަނީ

  • ޖޯނީ ޑެޕްއާއި އެމްބަރ ހާރޑްގެ ވަރީގެ ކަންކަން ވަނީ އެއްކޮށް ނިމިފައި
  • ވަރީގެ ކަންކަމަށްފަހު ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރު އެމްބަރ ހާޑްއަށް ދިނުމަށް ޖޯނީ ޑެޕް ވަނީ އެއްބަސްވެފައި
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:45 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ޝާހުރުކްގެ ދަރިފުޅު ސުޚާނާ ޑޭޓް ކުރަން ބެނުންވާ ތަރިއަކީ މިއީ!
  3. ގިނައަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރުކުރި މީހާ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި
  4. ޕްރިޔަންކާ އިނީ ބަލިވެ؟
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖޭޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން ހަދާނެކަން ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިއުލާންކޮށްފި
  7. ގިނަ އަދަދުން ފާއިސާ ޖަމާކުރާއިރު ސުވާލުކުރަން ފެށީ އެންޓި މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގަވާއިދަށް ފަހު: ބީއެމްއެލް
  8. ސިމާދުގެ ހަށިގަނޑު އާއިލާއާ ހަވާލުކޮށް، ހިތަދޫއަށް ފުރުވާލައިފި


ޖޯނީ ޑެޕް -- ގޫގުލް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު، ޕްރޮޑިއުސަރު އަދި މިއުޒީޝަން ޖޯނީ ޑެޕްގެ ކައިވެނި ރޫޅި، ވަރީގެ ކަންކަން އެއްކޮށް ނިމުނު ވާހަކައަކީ ގިނަ ބައެއްގެ ދުލު ކުރީގައި މިހާރު އޮތް އެއް ވާހަކައެވެ. ޢުމުރުން 53 އަހަރުގެ ޖޯނީ ޑެޕްއާ ކައިވެނީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ޢުމުރުން 30 އަހަރުގެ އެމްބަރ ހާރޑްގެ ވަރީގެ ކަންކަން ނިމުމާއެކު ޖޯނީ ޑެޕް ވަނީ އެމްބަރ ހާރޑްއަށް ހަތް މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އެއްބަސްވެފައެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެ ދެމީހުން ގެންގުޅުނު ކުއްތާ އާއި ފިސްތޯލަ ވެސް ލިބެނީ އެމްބަރ ހާރޑް އަށް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

މި ޚަބަރާއެކު އިތުރު ސިހުމެއް ލިބިގެން ދަނީ ޖޯނީ ޑެޕްގެ ކުރީގެ ބިޒްނަސް މެނޭޖަރުންނާ ދެކޮޅަށް އޭނާ އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއަކާ ގުޅިގެންނެވެ. 25 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ދަޢުވާއެއް ޖޯނީ ޑެޕް އުފުލާފައި މިވަނީ، ކުރީގެ ބިޒްނަސް މެނޭޖަރުންގެ ޢަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން އޭނާއަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމަށް ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ދަޢުވާއަށް އިންކާރު ކުރަމުން އޭނާގެ މެނޭޖަރުންނާ ޙަވާލާދީ ޚަބަރުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ދަޢުވާއަކީ ޖޯނީ ޑެޕްގެ ހަމައެއް ލަމައެއް ނެތް ޚަރަދުތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ އުޅެން ޖެހިފައިވާ ޙާލުގެ ސަބަބުން އެމީހުން ފްރޭމް ކުރުމަށް އުފުލާފައިވާ ދަޢުވާއެއް ކަމަށެވެ.

 

"ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީ ބިއަން"ގެ ތަރި ޖޯނީ ޑެޕް ދަޢުވާ އޭނާގެ ކުރީގެ ބިޒްނަސް މެނޭޖަރުންނާ ދެކޮޅަށް އުފުލާފައިވާއިރު، އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ކޯޓެއްގައި އޭނާ ފައިލް ކުރި ދަޢުވާގައި 52 ޞަފްޙާ އެކުލެވޭ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. އޭނާ ދަޢުވާ އުފުލާފައިވަނީ ދަ މޭންޑަލް ކޯގެ މެނޭޖްމަންޓް ގްރޫޕްގެ ޖޮއެލް މޭންޑަލް އާއި ރޮބަރޓް މޭންޑަލްއާ ދެކޮޅަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ވެސް އެ ދަޢުވާގައި 15 މީހަކާ ދެކޮޅަށް ވަނީ ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް