20 ފެބުރުއަރީ 2019 | ބުދަ | 07 ހިޔަވިހާ
15 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

މީރާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް

މީރާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް: 2017 ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ 15.19 ބިލިއަން!

  • މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ 77.9 އިންސައްތަ އަކީ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 18 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 20:15 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސް ޔާމީން ބަންދުކުރީ މާފުށި ޖަލުގައި
  2. ސުޝާންތްއާ އެކު ޑޭޓްނުކުރުމަށް ސާރާއަށް ނަސޭހަތްތެރިވިން: ކަރީނާ
  3. ޝަމީމާ ބޭގަމް އޭނާގެ ގައުމަށް އެނބުރި ދިއުމަށް އާއިލާއިން ދެކޮޅު ހަދައިފި
  4. ރާއްޖެ ހަމަ މަގަށް އެޅޭނީ ރައީސް ކަމަށް ގާސިމް ގެނެސްގެން: އަދުރޭ
  5. ޖޭޕީގެ ޓިކެޓް ދިނުމުގެ ބާރު ލީޑަރަށް ދިނުމަށް އަލީ ވަހީދު ދެކޮޅު ހެދި
  6. ޖުޑީޝަރީ އިސްލާހު ކުރަން ތާއިދު ކުރައްވައި، ސަރުކާރު އެހީއަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އެދިވަޑައިގެންފި
  7. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  8. މަސްވެރިޔާ ކާޑު ރައީސް ސޯލިހް މާދަމާ ރޭ ތައާރަފުކޮށް ދެއްވަނީ


2016 ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ 4.5 އިންސައްތަ އާމްދަނީ މިއަހަރު އިތުރު -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

2017ވަނަ އަހަރު، އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް 15.19 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާގެ އަހަރީ އާއްމު ރިޕޯޓުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިއަހަރު މީރާއަށް ބަލައިގަތް އާމްދަނީ ވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީއަށްވުރެ 4.5 އިންސައްތަ އިތުރު ވެފައެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، މިއީ މި އަހަރު ބަލައިގަންނާނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރި އާމްދަނީއާ އަޅައިބަލާއިރު 4.2 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެއެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު ބަލައިގަތް އާމްދަނީ އިތުރުވެފައިވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ޓެކްސްއާއި އެއަރޕޯޓު ސަރވިސް ޗާޖާއި، ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްއާއި ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެފައިވާ އާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު އާމްދަނީތަކެއް ބަލައިގަންނަން ފަށާފައިވުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. މި އަހަރު އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބިފައިވަނީ ޖީއެސް.ޓީ އާއި ބީޕީޓީގެ ގޮތުގައެވެ.

އެގޮތުން ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ 45.1 އިންސައްތަ ޖީއެސްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ ހިއްސާކުރާއިރު، ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ 17.6 އިންސައްތަ އަކީ ބީޕީޓީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއެވެ. އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައި ހިއްސާކުރާ އެހެން ރެވެނިއު ކޯޑުތަކަކީ ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖު، ގްރީން ޓެކްސް އަދި ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް އެވެ.

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ލިބުނު 6 ރެވެނިއު ކޯޑުން ރެކޯޑުކުރެވުނު އާމްދަނީ، ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ 85.5 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ. އަދި މުޅި އަހަރު ތެރޭގައި ބަލައިގަތް ޖުމުލަ އާމްދަނީގެ 77.9 އިންސައްތަ އަކީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އާމްދަނީކަމަށް މީރާގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: މިއުވާން މުހައްމަދު

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް