19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

އޭޓީޕީ ވާރލްޑް ޓުއަރ

މާސިޑީސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފެޑެރާ ހޯދައިފި

  • އޭނާ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކެނެޑާގެ މިލޯސް ރައޯނިޗް ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 18 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 19:22 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ރޯޖާ ފެޑެރާ މުބާރާތުގެ އެއްވަނައަށް ދޭ އިނާމްތަކާއެކު -- އޭއެފްޕީ

ޖަރުމަނުގެ ސްޓުޓްގާޓްގައި ކުރިޔަށްދިޔަ އޭޓީޕީ މާސިޑީސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްވިޓްޒަލޭންޑުގެ ރޯޖާ ފެޑެރާ ހޯދައިފިއެވެ.

އޭނާ މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ކެނެޑާގެ މިލޯސް ރައޯނިޗް ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް ފެޑެރާ ގެންދިޔައީ 6-4 އަދި 7-6 އިންނެވެ. މިއީ ފާއިތުވެދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެޑެރާ ބައިވެރިވި ފުރަތަމަ މުބާރާތަށް ވާއިރު އޭނާ މިއަހަރުގެ ކްލޭ ކޯޓު ސީޒަނުގައި ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ މިހާރު ތައްޔާރުވަމުންދަނީ ވިނައިގައި ކުޅޭ އެންމެ ޝަރުފުވެރި މުބާރާތް ކަމަށްވާ ވިމްބެލްޑަން މުބާރާތަށެވެ.

ފެޑެރާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނިކް ކިރްގިއޯސްގެ މައްޗަށް ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމައެހެންމެ  ދުނިޔޭގެ 35 ވަނައިގައި ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ރައޯނިޗް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މިދިޔަ އަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ކެނެޑާގެ ލޫކަސް ޕުޔީ ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މުބާރާތުގެ މޮޅުވުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ފެޑެރާ ބުނީ މިއީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދިޔަ މުބާރާތެއް ކަމަށާއި އަލުން އެނބުރި ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އެނބުރި އައިސް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވުމުން ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އަލުން އެނބުރި އެއްވަނަ މަގާމަށް ދެވުމަކީ ވިމްބެލްޑަން މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ލިބޭނެ އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށެވެ.

ފެޑެރާ ވިމްބެލްޑަން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދެން ނުކުންނާނީ ގެރީ ވެބަރ އޯޕަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށެވެ. އޭނާއަކީ މިދިޔަ އަހަރު ވެސް މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

މާސިޑީސް އޯޕެން ވެގެންދިޔައީ ފެޑެރާގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި 98 ވަނަ މުބާރާތަށެވެ. ހަމައެހެންމެ މި މުބާރާތާއެކު ފެޑެރާ ވަނީ އަލުން އެނބުރި ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް