22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ހިންދީ ފިލްމު އޯކޭ ޖާނޫ

ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ދުވަސް ތެރޭ ފިލްމަށް 12.47 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީ

  • އިންޑިޔާއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީއާއެކު 13.22 ކްރޯޑް ރުޕީސް މިހާތަނަށް ވަނީ ލިބިފައި
  • މި ފިލްމަކީ ތަމަޅަ ފިލްމު "އޯ ކަދަލް ކަމަނީ" ގެ އޮފިޝަލް ހިންދީ ރީމޭކެއް
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


ފިލްމު "އޯކޭ ޖާނޫ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް -- ގޫގުލް

"އޯކޭ ޖާނޫ" ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ދުވަސްތެރޭ ފިލްމަށް 12.47 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

 

ޝާދް އަލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް މަނީ ރަތްނަމް އާއި ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިފިލްމަށް އިންޑިޔާއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީއާ އެކު ޖުމްލަ 13.22 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާއިރު، ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 8.98 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

 

އިންޑިޔާގައި އެކަނި ފިލްމަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު 4.08 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބުނުއިރު، ދެވަނަ ދުވަހު ލިބިފައިވަނީ 4.90 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ. 1،400 ސްކްރީނުގައި ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމު އިންޑިޔާގެ އިތުރުން އެމެރިކާ، ކެނެޑާ، އޮސްޓްރޭލިއާ، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ނިއުޒިލޭންޑްގައި ވެސް ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

 

މަނީ ރަތްނަމްގެ ތަމަޅަ ފިލްމު "އޯ ކަދަލް ކަމަނީ" ގެ އޮފިޝަލް ހިންދީ ރީމޭކެއް ކަމަށްވާ "އޯކޭ ޖާނޫ" އަކީ ޒުވާން ފުރައިގެ ޖޯޑުތައް "ރިލޭޝަންޝިޕެއް" ގައި އުޅެމުން ދިމާވާ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ތަފާތު ލޯބީގެ ރަހަތައް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ. މިފިލްމުގައި އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރާއެކު ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 12 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް