21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ހިންދީ ފިލްމު އޯކޭ ޖާނޫ

ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ދުވަސް ތެރޭ ފިލްމަށް 12.47 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީ

  • އިންޑިޔާއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީއާއެކު 13.22 ކްރޯޑް ރުޕީސް މިހާތަނަށް ވަނީ ލިބިފައި
  • މި ފިލްމަކީ ތަމަޅަ ފިލްމު "އޯ ކަދަލް ކަމަނީ" ގެ އޮފިޝަލް ހިންދީ ރީމޭކެއް
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:21 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ތެދުވެރި ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަވަލް ސްޕޮޓް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ފިލްމު "އޯކޭ ޖާނޫ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް -- ގޫގުލް

"އޯކޭ ޖާނޫ" ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ދުވަސްތެރޭ ފިލްމަށް 12.47 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

 

ޝާދް އަލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް މަނީ ރަތްނަމް އާއި ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިފިލްމަށް އިންޑިޔާއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީއާ އެކު ޖުމްލަ 13.22 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާއިރު، ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 8.98 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

 

އިންޑިޔާގައި އެކަނި ފިލްމަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު 4.08 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބުނުއިރު، ދެވަނަ ދުވަހު ލިބިފައިވަނީ 4.90 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ. 1،400 ސްކްރީނުގައި ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމު އިންޑިޔާގެ އިތުރުން އެމެރިކާ، ކެނެޑާ، އޮސްޓްރޭލިއާ، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ނިއުޒިލޭންޑްގައި ވެސް ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

 

މަނީ ރަތްނަމްގެ ތަމަޅަ ފިލްމު "އޯ ކަދަލް ކަމަނީ" ގެ އޮފިޝަލް ހިންދީ ރީމޭކެއް ކަމަށްވާ "އޯކޭ ޖާނޫ" އަކީ ޒުވާން ފުރައިގެ ޖޯޑުތައް "ރިލޭޝަންޝިޕެއް" ގައި އުޅެމުން ދިމާވާ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ތަފާތު ލޯބީގެ ރަހަތައް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ. މިފިލްމުގައި އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރާއެކު ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް