18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ހިންދީ ފިލްމު އޯކޭ ޖާނޫ

ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ދުވަސް ތެރޭ ފިލްމަށް 12.47 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީ

  • އިންޑިޔާއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީއާއެކު 13.22 ކްރޯޑް ރުޕީސް މިހާތަނަށް ވަނީ ލިބިފައި
  • މި ފިލްމަކީ ތަމަޅަ ފިލްމު "އޯ ކަދަލް ކަމަނީ" ގެ އޮފިޝަލް ހިންދީ ރީމޭކެއް
އާލާ އިބުރާހިމް | aalu_aala

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 15:21 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  5. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  6. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  7. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  8. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!


ފިލްމު "އޯކޭ ޖާނޫ" ގެ ޕޯސްޓަރެއް -- ގޫގުލް

"އޯކޭ ޖާނޫ" ރިލީޒްކުރިތާ ދެ ދުވަސްތެރޭ ފިލްމަށް 12.47 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

 

ޝާދް އަލީ ޑައިރެކްޓްކޮށް މަނީ ރަތްނަމް އާއި ކަރަން ޖޯހަރް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްފައިވާ މި ފިލްމް ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ މި ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިފިލްމަށް އިންޑިޔާއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީއާ އެކު ޖުމްލަ 13.22 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާއިރު، ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ 8.98 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ.

 

އިންޑިޔާގައި އެކަނި ފިލްމަށް ފުރަތަމަ ދުވަހު 4.08 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބުނުއިރު، ދެވަނަ ދުވަހު ލިބިފައިވަނީ 4.90 ކްރޯޑް ރުޕީސްއެވެ. 1،400 ސްކްރީނުގައި ރިލީޒްކުރި މި ފިލްމު އިންޑިޔާގެ އިތުރުން އެމެރިކާ، ކެނެޑާ، އޮސްޓްރޭލިއާ، އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ނިއުޒިލޭންޑްގައި ވެސް ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފައެވެ.

 

މަނީ ރަތްނަމްގެ ތަމަޅަ ފިލްމު "އޯ ކަދަލް ކަމަނީ" ގެ އޮފިޝަލް ހިންދީ ރީމޭކެއް ކަމަށްވާ "އޯކޭ ޖާނޫ" އަކީ ޒުވާން ފުރައިގެ ޖޯޑުތައް "ރިލޭޝަންޝިޕެއް" ގައި އުޅެމުން ދިމާވާ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ އެކު ތަފާތު ލޯބީގެ ރަހަތައް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމެކެވެ. މިފިލްމުގައި އަދިތްޔާ ރޯއީ ކަޕޫރާއެކު ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް