17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ކަރަން ޖޯހަރު

ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރގެ ދެވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

  • މިފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ނޮވެންބަރު 23 ގައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 18 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 12:46 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރގެ ތިން ތަރިން--- -- އާކައިވް

ހައި ސްކޫލު ލޯބީގެ ފިލްމު "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ"ގެ ދެވަނަ ބައިގެ ޝޫޓިން ފަށައިފިއެވެ.

ކަރަން ޖޯހާރުގެ މިފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާފައި ވަނީ ޓައިގަރް ޝްރޮފް، އަނަންނިޔާ ޕާންޑޭ އަދި ޓާރާ ސްޓޭރިއާ އެކުއެވެ.

މިފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ޕުނީތު މަނޯތްރާ ވަނީ އިންސްޓަގްރާމްގައި ފިލްމު ލީޑް ރޯލްކުޅޭ ތިން އެކްޓަރުން ފިލްމު ސެޓްގައި ތިބި ފޮޓޯއެއް ޝެއާރކޮށްފައެވެ.

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ" އަކީ އާލިޔާ ބަޓް، ވަރުން ދާވަން އަދި ޝިދާތް މަލޯތްރާ ކުޅެ ނެރެދިން ފިލްމެއް ނަމަވެސް މީގެ ދެވަނަ ބައިގައި މިއިން އެއްވެސް ތަރިއެއް ނޫޅޭނެއެވެ. މިފަހަރު ފިލްމުން ފެނިގެންދަނީ ޗަންކީ ޕާންޑޭގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އަނަންނިޔާ ޕާންޑޭ އަދި ޑިސްނީ ވީޖޭ ޓާރާ ސްޓާރިއާއެވެ. 

"ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ" ގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެކޭ އެއްގޮތަށް މިފިލްމުން ވެސް ފެނިގެންދާނީ ލޯބީގެ ތިނެސްކަން ވާހަކައެކެވެ. "ސްޓޫޑެންޓް އޮފް ދަ އިޔާރ"ގެ ފުރަތަމަ ބަޔަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާއިރު މިފިލްމަށް ވެސް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މިފިލްމުގެ ޓީމުން ބުނެއެވެ.

މިފިލްމު ރިލީޒް ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ނޮވެންބަރު 23 ގައެވެ. މިފިލްމަށް ހަރަދުކުރަނީ މަޝްހޫރު ޑިރެކްޓާރ ކަރަން ޖޯހަރު، ހައިރޫ ޔަޝް ޖޯހަރު، އެޕޫރުވާ މެހެތާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް