18 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 13 އުތުރަ
08 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ޓްރަމްޕް

ދޫރައްކާތެރިކުރުމަށް ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާޔާ ޓްރަމްޕްއަށް އިންޒާރުދެއްވައިފި

  • ޓްރަމްޕް ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ވެސް ޓްވިޓާގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އާއްމުކޮށް ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  2. ރައީސް އެވެ، ގޭންގުތަކުގެ ސައިންޓިފިކް ދިރާސާ މިއޮތީ!
  3. އައު ރަންވޭގައި ހުސް ފްލައިޓް ނުޖައްސާ ޤައުމީ ޓީމް ގޮވައިގެން ފްލައިޓް ޖެއްސުމަށް މަހުލޫފް ގޮވާލައިފި
  4. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  5. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  6. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް


ބްރެނަން ވަނީ ތައްޔާރުނުވެ ތަގްރީރުތައް ނުދެއްވުމަށް ޓްރަމްޕްއަށް ގޮވާލައްވާފައި -- ގޫގުލް

ތައްޔާރުވެ ވަޑައިނުގެން ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ދެއްވުން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާ ޖޯން ބްރެނަން އިންޒާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.
 

މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ބްރެނަން ވިދާޅުވީ ޖަޒުބާތުގައި ބުނެވޭ އެފަދަ ވާހަކަތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ވިސްނައިގެން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބްވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ޓްރަމްޕް ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ވެސް ޓްވިޓާގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އާއްމުކޮށް ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

ބްރެނަން ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރާ މަގުސަދެއް ޓްރަމްޕް ފުރިހަމައަށް ގަބޫލް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

އާދީއްތަ ދުވަހު ފޮކްސް ނިއުސްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ބްރެނަން މި ފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އެމެރިކާގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއިން ރިޕޯޓެއް ނެރުނުތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް