16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ޓްރަމްޕް

ދޫރައްކާތެރިކުރުމަށް ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާޔާ ޓްރަމްޕްއަށް އިންޒާރުދެއްވައިފި

  • ޓްރަމްޕް ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ވެސް ޓްވިޓާގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އާއްމުކޮށް ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:53 | |

މަގުބޫލް

  1. އޭސީސީގެ ރިޕޯޓް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ޝުނާނާ
  2. އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލަށް މަންމަ ދޫކޮށްލި ދަރިފުޅު، މިއަދު އެއީ ސްވިޒަލޭންޑްގެ ގާނޫނޫ ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރެއް!
  3. ޔާމީންގެ ޑޮލަރު އެކައުންޓް ހުޅުވީ ކަރަޕްޝަން ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ހަ ދުވަސް ކުރިން
  4. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  5. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  6. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  7. ވަގު މުއާމަލާތްތައް ހިންގި އިރު، ޑޮލަރު ގަނެ ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެސްއޯއެފްގައި ނެތް: އޭސީސީ
  8. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި


ބްރެނަން ވަނީ ތައްޔާރުނުވެ ތަގްރީރުތައް ނުދެއްވުމަށް ޓްރަމްޕްއަށް ގޮވާލައްވާފައި -- ގޫގުލް

ތައްޔާރުވެ ވަޑައިނުގެން ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ދެއްވުން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާ ޖޯން ބްރެނަން އިންޒާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.
 

މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ބްރެނަން ވިދާޅުވީ ޖަޒުބާތުގައި ބުނެވޭ އެފަދަ ވާހަކަތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ވިސްނައިގެން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބްވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ޓްރަމްޕް ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ވެސް ޓްވިޓާގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އާއްމުކޮށް ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

ބްރެނަން ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރާ މަގުސަދެއް ޓްރަމްޕް ފުރިހަމައަށް ގަބޫލް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

އާދީއްތަ ދުވަހު ފޮކްސް ނިއުސްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ބްރެނަން މި ފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އެމެރިކާގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއިން ރިޕޯޓެއް ނެރުނުތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް