18 ނޮވެންބަރު 2018 | އާދީއްތަ | 06 ނޮރަ
10 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ޓްރަމްޕް

ދޫރައްކާތެރިކުރުމަށް ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާޔާ ޓްރަމްޕްއަށް އިންޒާރުދެއްވައިފި

  • ޓްރަމްޕް ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ވެސް ޓްވިޓާގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އާއްމުކޮށް ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި
އަބުދުﷲ މުހައްމަދު | 8Abbo

| 16 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 14:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ބްރެނަން ވަނީ ތައްޔާރުނުވެ ތަގްރީރުތައް ނުދެއްވުމަށް ޓްރަމްޕްއަށް ގޮވާލައްވާފައި -- ގޫގުލް

ތައްޔާރުވެ ވަޑައިނުގެން ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ދެއްވުން ހުއްޓަވާލެއްވުމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސީއައިއޭގެ ވެރިޔާ ޖޯން ބްރެނަން އިންޒާރު ކުރައްވައިފިއެވެ.
 

މަގާމުން ވަކިވެ ވަޑައިގަންނަވަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ބްރެނަން ވިދާޅުވީ ޖަޒުބާތުގައި ބުނެވޭ އެފަދަ ވާހަކަތަކަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ވިސްނައިގެން ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ނޫން ކަމަށެވެ.

 

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބްވެ ވަޑައިގެންފައިވާ ޓްރަމްޕް ފާހަގަކުރެވިގެންދަނީ ގައުމީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި ވެސް ޓްވިޓާގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އާއްމުކޮށް ޚިޔާލުފާޅުކުރައްވާ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

 

ބްރެނަން ވިދާޅުވީ ރަޝިއާގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރާ މަގުސަދެއް ޓްރަމްޕް ފުރިހަމައަށް ގަބޫލް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

 

އާދީއްތަ ދުވަހު ފޮކްސް ނިއުސްއަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި ބްރެނަން މި ފަދައިން ވިދާޅުވެފައި މިވަނީ އެމެރިކާގައި ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރި ކަމަށް ރަޝިއާގެ ރައީސް ލަޑިމިއަރ ޕޫޓިންގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާއިން ރިޕޯޓެއް ނެރުނުތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް