14 ޑިސެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 05 މުލަ
07 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 17:59
އަސްރު 15:25
މެންދުރު 12:05
އިރުއަރާ 06:02
ފަތިސް 04:45

ބޮލީވުޑް

ރަންވީރަކީ ދީޕިކާގެ މީހެއް ކަމަށް އެންމެ ފަހުން އެއްބަސްވީތަ؟

  • މީގެ ކުރިން ދީޕިކާ ރަންވީރުގެ ފޮޓޯ ތަކަށް އާންމުކޮށް ކޮމެންޓް ކޮށެއް ނޫޅެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 18 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 06:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  2. އަހަރުގެ ޒުވާން ކެޔޮޅު ބުނަނީ މިއަށްވުރެ ހަލާލު މަސައްކަތެއް ނެތް ކަމަށް!
  3. ފައިރޫޝް، ރިޔާޒް އަދި އެސްއޯ ޑީޑީއަށް އަލުން ވަޒީފާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފި
  4. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  5. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި
  6. މާލެ-ހުޅުމާލެ ދަތުރު: އޭރުވެސް ތަކުލީފެއް، މިހާރުވެސް ތަކުލީފެއް
  7. އިންޑިއާ ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހް ހުންނަވާނީ އިންޑިއާގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި!
  8. 21 އަހަރު ވަންދެން ދައުލަތަށް ޚިދުމަތް ކުރީ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު: ހަމްދޫން


ރަންވީރު ސިންގް އާއި ދިޕިކާ ޕަޑުކޯން -- ގޫގުލް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ދިޕިކާ ޕަޑުކޯން އާއި ރަންވީރު ސިންގްގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ އަހަރު ތަކެއް ވަނީ ވެފައެވެ.ނަމަވެސް މި ދެ ތަރިން ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ ފާޅުގައި މި ދެތަރިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ވެސް ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ދިޕިކާ، އޭނާ އާއި ރަންވީރުގެ ލޯބީގެ ގުޅުން މީގެ ކުރިން މީޑީއާ އާއި ހިއްސާކޮށްފައި ނުވި ނަމަވެސް ރަންވީރު ދާދި ފަހުން އިންސްޓަރގްރާމްގައި ޝެއާ ކޮށްފައިވާ ފޮޓޯއިން އެދެމީހުންގެ ގުޅުން މިވަނީ ހާމަ ވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ރަންވީރު ވަނީ އޭނާ ލައިގެން ހުރި ގަމީހުގެ ގޮށްތައް ނައްޓާލާ މޭމަތި ފެންނަ ގޮތަށް ނަގާފައިވާ ފިރިހެންވަންތަކަން ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއަށް ދީފިކާ ކޮށްފައިވާ ކޮމެންޓްގައި "މައިން" (އޭނާ މީހެއް ކަމަށް) ޖެހުމަށްފަހު ތިން ހާޓް އައިޒް އިމޯޖީ ވަނީ ޖަހާފައެވެ.

މި ފޮޓޯއަށް ދީޕިކާ ކޮމެންޓް ކޮށްފައިވާއިރު މީގެ ކުރިން ދީޕިކާ ރަންވީރުގެ ފޮޓޯތަކަށް އާންމުކޮށް ކޮމެންޓް ކޮށެއް ނޫޅެއެވެ.

ނަމަވެސް ރަންވީރު ދަނީ އާންމުކޮށް ދިޕިކާގެ ފޮޓޯތަކަށް ކޮމެންޓް ކުރަމުންނެވެ.

ދިޕީކާ އާއި ރަންވީރުގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ފެށިގައިވަނީ އޭނާ ރަންވީރާއި އެކު ކުޅެފައިވާ ސަންޖޭލީލާ ބަންސާލީގެ "ގޮލިއޯންކީ ރަސީލާ- ރާމް ލީލާ" ގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް ދިޔައިރު ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން މިދެތަރިން އެކުގައި ވަނީ "ބަޖީރާއޯ މަސްތާނީ" އަދި "ޕަދްމާވަތީ" ގައި ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް