20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

އާޖެންޓީނާގެ ޓީމަކީ މެރަޑޯނާއަށް ލަދެއް!

  • ވާރލްޑް ކަޕް ހުޅުވުމަށް އެގައުމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވަނީ އައިސްލޭންޑާއި އެއްވަރުވެފައި
  • މެރަޑޯނާގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވަނީ އެޓީމުގެ ކޯޗަށް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 18 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 03:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


އާޖެންޓީނާގެ މެޗު ބެލުމަށް މެރަޑޯނާ ދަނޑަށްދިޔަ -- ސުޕުނިޓްނިކް އިންޓަނޭޝަނަލް

އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމު މިވަގުތު އޮތް ހާލަތަކީ އެގައުމަށް ބޮޑު ލަދެއްގެ ގޮތުގައި އެގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މެރަޑޯނާ ސިފަކޮށްފިއެވެ.

އެންމެފަހުން ކުޅުނު ވާރލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ ބަލިވިއިރު މިއަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕް ހުޅުވުމަށް އެގައުމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވަނީ އައިސްލޭންޑާއި އެއްވަރުވެފައެވެ. މިއީ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ތާރީހުގައި ވެސް އައިސްލޭންޑް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗަށްވާއިރު މި މެޗުން އާޖެންޓީނާ މޮޅު ނުވުމާއެކު އެ ޓީމަށް ވަނީ ބޮޑު ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވަމުންނެވެ. މީގެކުރިން އާޖެންޓީނާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ވެސް ކުރި މެރަޑޯނާ މި މެޗު ބެލުމަށް ސްޕާޓަކް ސްޓޭޑިއަމްއަށް ދިޔައެވެ.

ނޫސްވެރިންނާއި ވާހަކަ ދައްކަމުން މެރަޑޯނާ ބުނީ ޓީމުގެ އެންމެ އެތެރޭގައި ރުޅިވެރިކަމާއި ނުތަނަވަސްކަން އޮތްކަމަށް ހީވާ ކަމަށެވެ. އާޖެންޓީނާއިން ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ލަނޑާއެކު ލަނޑު ޖެހި ނަމަވެސް އަލްފްރެޑް ފިންބޮގްސަން ވަނީ އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ލަނޑެއް ޖަހާ އައިސްލޭންޑަށް އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

1986 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕް އާޖެންޓީނާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން މެރަޑޯނާ ބުނީ މިއީ ބޮޑު ލަދެއް ކަމަށާއި އައިސްލޭންޑުގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ ދިގު ކުޅުންތެރިންކަން އެނގިތިބެ މެޗަށް ތައްޔާރުވެފައިނުވާ ކަމަށެވެ. މި މެޗުގައި އާޖެންޓީނައަށް ލީޑު ނެގުމަށް ކެޕްޓަން މެސީއަށް ފުރުސަތު ލިބުނު ނަމަވެސް އޭނާ ޖެހި ޕެނަލްޓީ އައިސްލޭންޑުގެ ކީޕަރު މަތަކުރިއެވެ.

ކުޅުންތެރިންނާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން މެރަޑޯނާ ބުނީ އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ބޮލުގައި އެއްވަރުވުމުގެ ޒިންމާ އަޅުވަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މަސައްކަތުގެ ރޭޓު ދަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މެސީއަށް އެއްވެސް ބަދު ބަހެއް ނުބުނާނެ ކަމަށާއި މުޅި މެޗުގައި ވެސް އޭނާ ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރި ކަމަށެވެ.

މެރަޑޯނާ ބުނީ އޭނާ ވެސް ފަސް ޕެނަލްޓީއެއް ކެރިއަރުގައި ބޭކާރު ކުރި ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިއަދާ ހަމަޔަށް ވެސް އޭނާއަކީ ޑިއޭގޯ އާމަންޑޯ މެރަޑޯނާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އާޖެންޓީނާ އަތުން ދެ ޕޮއިންޓް ގެއްލުނީ މެސީ ޕެނަލްޓީ ބޭރަށް ޖެހުމުން ކަމަށް ނުދެކޭ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މެރަޑޯނާގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެފައިވަނީ އެޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި ޑިއޭގޯ ސަމްޕައޯލީއަށް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އޭނާ ވަނީ ސަމްޕައޯލީ ކުޅުންތެރިން ލައްވައި މިގޮތަށް ކުޅުވައިގެން އަލުން އެނބުރި ގައުމަށް އަންނާނެ ކަމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ ސަމްޕައޯލީއަށް އިންޒާރުދީފައެވެ. މެރަޑޯނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާއާ ހަމަޔަށް އާޖެންޓީނާ ދަތުރުކުރިއެވެ.

މިފަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕަށް އާޖެންޓީނާ ކޮލިފައިވުމުގައި ވެސް ދަތިތަކާއި ދިމާވިއެވެ. ދެވަނަ ބުރަށް ދިޔުމަށް ކުރިއަށް އޮތް މެޗު ކާމިޔާބުކުރުން އާޖެންޓީނާއަށް މުހިންމުވާއިރު އެގައުމު ޖޫން މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ނުކުންނާނީ މިވަގުތު ގްރޫޕްގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ކްރޮއޭޝިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ. ގްރޫޕްގެ އެންމެފަހު މެޗުގައި އާޖެންޓީނާ ނުކުންނާނީ ނައިޖީރިއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް