22 ޖެނުއަރީ 2019 | އަންގާރަ | 04 ހުވަން
16 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: މެކްސިކޯ އަތްދަށުވެ، އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު ބަލިވެއްޖެ

  • މެކްސިކޯއިން ކާމިޔާބު ހޯދީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • މެކްސިކޯގެ ލަނޑު ޖެހީ ޒުވާން ފޯވާޑް ހާވިން ލޮޒާނޯ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 17 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 21:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އަފްރާޝީމްގެ މަރުގެ ތަހުގީގަށް ދެ މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި
  3. ފިރިމީހާ މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން، އަނބިމީހާ މަރުވީ ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން: އޮޓްޕްސީ ރިޕޯޓް
  4. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  5. ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން މަރުވަނީ 'އަންޑަރވޯޓަރ ކޭބަލް'ތަކުން ކަރަންޓުޖެހޭތީ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި
  6. ފެބްރުއަރީ 7 ވަނަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަަންދު
  7. ކަރަންޓްގައި ޖެހޭ ގޮތަށް ހައިވޯލްޓޭޖް ކޭބަލްތަކެއް ކަނޑުގެ އަޑިން އަޅާފައި ނުހުންނާނެ: އީޕީއޭ
  8. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު


މެކްސިކޯ އަދި ޖަރުމަނު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- އޭއެފްޕީ

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ޑިފެންޑިން ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ޖަރުމަނު ކުޅުނު މެޗުގައި މެކްސިކޯ އަތުން އެ ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ލުޒްނުކީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު އެ މެޗުން ޖަރުމަނާއި ވާދަކޮށް މެކްސިކޯއިން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އެ މެޗާ ޖަރުމަނު ކުރިމަތިލިއިރު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތް ވާރލްޑް ކަޕްގައި ވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗަށް ޖަރުމަނުން އެރުވި ފުރަތަމަ އެގާރައަކީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފަހުން ވާރލްޑް ކަޕެއްގައި އެ ގައުމު ބޭނުން ކުރި އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ފުރަތަމަ އެގާރައެވެ.

މެޗުގެ ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން މެކްސިކޯގެ ހާފުގައި ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް މެކްސިކޯއިން ވަނީ ކައުންޓާގައި މެކްސިކޯގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށްފައެވެ. މެކްސިކޯއިން މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑު ނެގީ ވެސް ފުރިހަމަ ކައުންޓާއެއްގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ހާވިން ލޮޒާނޯއެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ޓޯނީ ކްރޫސް ޖެހި ހިލޭ ޖެހުމެއް މެކްސިކޯގެ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ މެކްސިކޯއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ކުޅެފައި ވަނީ ޑިފެންސަށް ވިސްނައިގެންނެވެ. މެކްސިކޯގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ހާފުގައި ވެސް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން ތަކުރާރުކޮށް އުފައްދަމުންދިޔަ ހަމަލާތަކުގެ ހުރަހަކަށް ވެގެން ދިޔައީ މެކްސިކޯގެ ކީޕަރު ގުއިލާމޯ އޮޗޯއާއެވެ. މެޗުގެ އެންމެފަހު މިނެޓުގައި ޖަރުމަނުގެ ބެންޗުން އެރި ހޫލިއަން ބްރަންޓް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވެސް ވަނީ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

މި މެޗުގައި ކުޅުނު މެކްސިކޯގެ ކެޕްޓަން ރަފައޭލް މާކުއޭޒް ވެގެން ދިޔައީ ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ވާރލްޑް ކަޕެއްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. މި މެޗުގައި މެކްސިކޯގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓި އޮޗޯއާ ނުވަ ހަމަލާއެއް ދިފާއުކުރިއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުގައި ޖަރުމަނު ސްވިޑެން އާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މެކްސިކޯ ނުކުންނާނީ ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް