23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ވާރލްޑް ކަޕް: މެކްސިކޯ އަތްދަށުވެ، އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު ބަލިވެއްޖެ

  • މެކްސިކޯއިން ކާމިޔާބު ހޯދީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
  • މެކްސިކޯގެ ލަނޑު ޖެހީ ޒުވާން ފޯވާޑް ހާވިން ލޮޒާނޯ
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 17 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 21:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  5. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  6. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު


މެކްސިކޯ އަދި ޖަރުމަނު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން -- އޭއެފްޕީ

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ޑިފެންޑިން ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ޖަރުމަނު ކުޅުނު މެޗުގައި މެކްސިކޯ އަތުން އެ ޓީމު ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ލުޒްނުކީ ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު އެ މެޗުން ޖަރުމަނާއި ވާދަކޮށް މެކްސިކޯއިން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އެ މެޗާ ޖަރުމަނު ކުރިމަތިލިއިރު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތް ވާރލްޑް ކަޕްގައި ވެސް އެ ޓީމުން ވަނީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އާދީއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗަށް ޖަރުމަނުން އެރުވި ފުރަތަމަ އެގާރައަކީ 2002 ވަނަ އަހަރުގެ ވާރލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގެ ފަހުން ވާރލްޑް ކަޕެއްގައި އެ ގައުމު ބޭނުން ކުރި އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިން ހިމެނޭ ފުރަތަމަ އެގާރައެވެ.

މެޗުގެ ފެށިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ލަނޑު ޖެހުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކޮށްފައެވެ. ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން މެކްސިކޯގެ ހާފުގައި ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނު ނަމަވެސް މެކްސިކޯއިން ވަނީ ކައުންޓާގައި މެކްސިކޯގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮށްފައެވެ. މެކްސިކޯއިން މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ލީޑު ނެގީ ވެސް ފުރިހަމަ ކައުންޓާއެއްގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ހާވިން ލޮޒާނޯއެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ޓޯނީ ކްރޫސް ޖެހި ހިލޭ ޖެހުމެއް މެކްސިކޯގެ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

އެއް ލަނޑުގެ ލީޑެއްގައި އޮވެ މެކްސިކޯއިން ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލިއިރު ދެވަނަ ހާފުގައި އެ ޓީމުން ކުޅެފައި ވަނީ ޑިފެންސަށް ވިސްނައިގެންނެވެ. މެކްސިކޯގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެ ހާފުގައި ވެސް ވަނީ ލީޑު ފުޅާކުރުމަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. ޖަރުމަނުގެ ކުޅުންތެރިން ތަކުރާރުކޮށް އުފައްދަމުންދިޔަ ހަމަލާތަކުގެ ހުރަހަކަށް ވެގެން ދިޔައީ މެކްސިކޯގެ ކީޕަރު ގުއިލާމޯ އޮޗޯއާއެވެ. މެޗުގެ އެންމެފަހު މިނެޓުގައި ޖަރުމަނުގެ ބެންޗުން އެރި ހޫލިއަން ބްރަންޓް ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް ވެސް ވަނީ ގޯލުގެ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

މި މެޗުގައި ކުޅުނު މެކްސިކޯގެ ކެޕްޓަން ރަފައޭލް މާކުއޭޒް ވެގެން ދިޔައީ ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ވާރލްޑް ކަޕެއްގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. މި މެޗުގައި މެކްސިކޯގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓި އޮޗޯއާ ނުވަ ހަމަލާއެއް ދިފާއުކުރިއެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުގައި ޖަރުމަނު ސްވިޑެން އާއި ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު މެކްސިކޯ ނުކުންނާނީ ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް