19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

އޭޓީޕީ ވާރލްޑް ޓުއަރ

އަނެއްކާ ވެސް އެއްވަނަ މަގާމަށް ފެޑެރާ ޖެހިލައިފި

  • އޭނާ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނިކް ކިރްގިއޯސްގެ މައްޗަށް ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 17 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 18:35 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


މާސިޑީސް ކަޕްގައި ފެޑެރާ ކުޅެނީ -- އޭޓީޕީ

ޖަރަމަނުގެ ސްޓުޓްގާޓްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މާސިޑީސް ކަޕްގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައި ދުނިޔޭގެ އެއްވަނަ މަގާމަށް ސްވިޓްޒަލޭންޑުގެ ރޯޖާ ފެޑެރާ ޖެހިލައިފިއެވެ.

އޭނާ މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ނިކް ކިރްގިއޯސްގެ މައްޗަށް ދެ ސެޓު އެއް ސެޓުން ކުރި ހޯދައިގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ސެޓު 7-6 އިން ކިރްގިއޯސް ގެންދިޔައިރު ފެޑެރާ ވަނީ ފަހުން ކުޅުނު ދެ ސެޓު 6-2 އަދި 7-6 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ނެރޭ އޭޓީޕީގެ އައު ރޭންކިންގައި ރަފައޭލް ނަޑާލް ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އެއްވަނަ މަގާމު ފެޑެރާ ހޯދާނެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ފެޑެރާ ނުކުންނާޏީ މިލޯސް ރައޯނިޗްއާ ދެކޮޅަށެވެ. ދުނިޔޭގެ 35 ވަނައިގައި ރޭންކް ކުރެވިފައިވާ ރައޯނިޗް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ މިދިޔަ އަހަރު މި މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ކެނެޑާގެ ލޫކަސް ޕުޔީ ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް އޭނާ ގެންދިޔައީ 6-4 އަދި 7-6 އިންނެވެ.

ރައޯނިޗް ބަލިކޮށް މާސިޑީސް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރުން ވެގެންދާނީ ފެޑެރާގެ ކެރިއަރުގައި އޭނާ ކާމިޔާބުކުރާ 98 ވަނަ މުބާރާތަށެވެ. މިފަހަރު ވެގެންދާނީ ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައަށް ފެޑެރާ މި ސީޒަނުގައި ޖެހިލާނެ ތިންވަނަ ފަހަރަށެވެ. ދުނިޔޭގެ ރޭންކިންގެ އެއްވަނައަށް ފެޑެރާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖެހިލީ 2004 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 309 ހަފްތާގައި އެއްވަނަ މަގާމު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް