22 އޭޕުރިލް 2019 | ހޯމަ | 01 ބުރުނު
15 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ސްޓޭޑިއަމްގައި ސުއްޓާ ބުއިން މަނާ ކަމެއް މެރަޑޯނާ އަކަށް ނޭނގޭ

  • މެރަޑޯނާ ވަނީ ފަހުން މާފަށް އެދިފައި
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajjemv

| 17 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 16:20 | |

މަގުބޫލް

  1. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  7. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ްއައިސްލެންޑް، އާޖެންޓިނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި މެރަޑޯނާ ސުއްޓާއެއް ހިފައިގެން -- އާކައިވް

ފުޓްބޯޅަ ލެޖެންޑް ޑިއެގޯ މެރެޑޯނާ އަށް ވޯލްޑްކަޕް ކުޅޭ ސްޓޭޑިއަމް ތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ކަމެއް އޭނާ އަށް ނޭނގޭ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ.

ގްރޫޕް - ޑީ ގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އާޖެންޓިނާ އައިސްލެންޑާ އެކު ކުޅުނު މެޗުގައި މެރެޑޯނާ ފެނުނީ މޮސްކޯގެ ސްޕާޓަކް ސްޓޭޑިއަމްގައި ސުއްޓާ ބޯން އިންދައެވެ.

މެރަޑޯނާ ސްޓޭޑިއަމްގެ ތެރޭގައި ބޮޑު ސިންގާ ސުއްޓާއެއް ރޯކޮށްގެން ހުރި އެތައް ފޮޓޯއެއް އާއްމު ވުމާ ގުޅިގެން މެރަޑޯނާ ބުނީ ސްޓޭޑިއަމްގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރެވޭކަން އޭނާއަށް އެނިގިފައި ނެތް ކަމަށެވެ.

"މިއަދު މީ އާޖެންޓިނާ އަށް އުނދަގޫ ދުވަހެއް. ވޯލްޑްކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ވީމާ ވަރަށް ޓެންޝަން ބޮޑު ދުވަހެއް. އެކި މީހުންނަށް ކަންކަން އިހުސާސު ކުރެވޭނީ އެކި ގޮތައް. އަހަރެންނަކަށް ނޭނގޭ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އެއްވެސް މީހަކަށް ސްޓޭޑިއަމްގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ނުކުރެވޭ ކަމެއް. އެންމެންގެ ކިބައިން އަދި އިންތިޒާމްތައް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން ވަރަށް ބޮޑަށް މާފަށް އެދެން." މެރެޑޯނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ހާމަކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އުމުރުން 57 އަހަރުގެ މެރަޑޯނާއަކީ ދުނިޔޭގައި މިހާތަނަށް އުފެދުނު އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އޭނާގެ ކެޕްޓަން ކަމުގައި 1986 ވަނަ އަހަރުގެ ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓިނާއަށް ކާމިޔާބު ހޯދައިދީފައިވެއެވެ.

މެރަޑޯނާ ސުއްޓާ ބުއި މެޗް ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާ އަކުން އައިސްލެންޑާއި އާޖެންޓިނާ އެއްވަރު ވެގެންނެވެ.

ރަޝިއާ ގައި ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް މުބާރާތް އެ ގައުމުގެ 11 ސިޓީއެއްގައި އަންނަ ޖުލައި 15 އާ ހަމައަށް ކުރިއަށް ދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް