25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ބޮލީވުޑް

ޝިލްޕާ ޝެޓީ މާބަނޑުތަ؟

  • މި ފޮޓޯ ދައުރުވަމުން ދާން ފެށުން ޝިލްޕާވަނީ ޓްވިޓާގައި އެއަށް ރައްދު ދީފަ
  • ޝިލްޕާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މާބަނޑު ނޫން ކަމަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 17 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 08:42 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ޝިލްޕާ ޝެޓީ -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝިލްޕާ ޝެޓީ ރިޕޯޓްތަކެއް ހިފައިގެން ޑައިގްނޯސްޓިކް ލެބުން ނުކުންނަ ޕޮޓޯއެއް އިންޓަނެޓްގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން އޭނާގެ ފޭނުން ދަނީ ޝިލްޕާއަށް ކިހިނެތް ވީތޯ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

އިންޓަނެޓްގައި މި ފޮޓޯ ދައުރުވަމުން ދާން ފެށުން ޝިލްޕާވަނީ ޓްވިޓާގައި އެއަށް ރައްދު ދީފައެވެ.

ޝިލްޕާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މާބަނޑު ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ ދިއައީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށެކޭ އެއް ގޮތަށް ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގައިވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތްކަން ބެލުމަށް ރެގިއުލާ ހެލްތް ޗެކަޕެއް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ.

ފިޓްނަސް އަށް ލޯބި ކުރާ އުމުރުން 43 އަހރުގެ ޝިލްޕާ ޝެޓީ ދާދި ފަހުން ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ވިއާން ރާޖް ކުންދުރާގެ ހަވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ޝިލްޕާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ، ވިޔަފާރި ވެރިޔާ ރާޖް ކުންދްރާ އާއި ވިއާން އާއި އެކު އޯލްޑް އޭޖް ހޯމް އަކަށް ގޮސް ފޮނި ކާތަކެތި ބަހާ ވީޑިއޯއެއް އިންސްޓަގްރާމް ގައި ޝެއާ ކޮށްފައެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް