24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 04 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ބޮލީވުޑް

ޝިލްޕާ ޝެޓީ މާބަނޑުތަ؟

  • މި ފޮޓޯ ދައުރުވަމުން ދާން ފެށުން ޝިލްޕާވަނީ ޓްވިޓާގައި އެއަށް ރައްދު ދީފަ
  • ޝިލްޕާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މާބަނޑު ނޫން ކަމަށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 17 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 08:42 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  3. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  4. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ


ޝިލްޕާ ޝެޓީ -- އިންޑިއަން އެކްސްޕްރެސް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝިލްޕާ ޝެޓީ ރިޕޯޓްތަކެއް ހިފައިގެން ޑައިގްނޯސްޓިކް ލެބުން ނުކުންނަ ޕޮޓޯއެއް އިންޓަނެޓްގައި ދައުރުވާން ފެށުމުން އޭނާގެ ފޭނުން ދަނީ ޝިލްޕާއަށް ކިހިނެތް ވީތޯ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ.

އިންޓަނެޓްގައި މި ފޮޓޯ ދައުރުވަމުން ދާން ފެށުން ޝިލްޕާވަނީ ޓްވިޓާގައި އެއަށް ރައްދު ދީފައެވެ.

ޝިލްޕާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މާބަނޑު ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ ދިއައީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުފުށެކޭ އެއް ގޮތަށް ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގައިވެސް މައްސަލަ އެއް ނެތްކަން ބެލުމަށް ރެގިއުލާ ހެލްތް ޗެކަޕެއް ހެދުމަށް ކަމަށެވެ.

ފިޓްނަސް އަށް ލޯބި ކުރާ އުމުރުން 43 އަހރުގެ ޝިލްޕާ ޝެޓީ ދާދި ފަހުން ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ވިއާން ރާޖް ކުންދުރާގެ ހަވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

ޝިލްޕާ އޭނާގެ ފިރިމީހާ، ވިޔަފާރި ވެރިޔާ ރާޖް ކުންދްރާ އާއި ވިއާން އާއި އެކު އޯލްޑް އޭޖް ހޯމް އަކަށް ގޮސް ފޮނި ކާތަކެތި ބަހާ ވީޑިއޯއެއް އިންސްޓަގްރާމް ގައި ޝެއާ ކޮށްފައެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް