19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 07 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:52
ފަތިސް 04:37

އުރީދޫ މަސް ރޭސް

މަލަހިނި ޓީމް އުރީދޫ މަސްރޭސް ކާމިޔާބުކޮށް ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ އިނާމް ހޯދައިފި

  • ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ލިބިފައިވާ އިނާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި، 175،000 ރ. ގެ މަހަށްދާ ލޯންޗަކާއި، 150،000ރުފިޔާގެ އެވިންރޫޑް ބްރޭންޑުގެ 60 ހޯސް ޕަވަރ އިންޖީނެއް ހިމެނޭ
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 16 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 23:59 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  4. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  5. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ
  6. ޓެކްސީ ބޯޑުގެ ފީ ކަނޑާލައި، މާލޭގައި ބަސްދަތުރު ފަށަނީ
  7. ވަޒީރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަހްލޫފުގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން މިނިސްޓަރީގެ މަސައްކަތުގެ މީހުންނާއެކު!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ


މަލަހިނި ޓީމް -- އުރީދޫ

ރާއްޖޭ ގައި ބާއްވޭ އެންމެ ބޮޑު މަސް ރޭސް ކަމުގައިވާ އޫރިދޫ މަސް ރޭހުގެ ފޯރިގަދަ ގްރޭންޑް ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށް، ޓީމް މަލަހިނި އިން މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ.

އުރީދޫ މަސް ރޭހުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ލިބިފައިވާ އިނާމު ތަކުގެ ތެރޭގައި، 175،000 ރ. ގެ މަހަށްދާ ލޯންޗަކާއި، 150،000ރުފިޔާގެ އެވިންރޫޑް ބްރޭންޑުގެ 60 ހޯސް ޕަވަރ އިންޖީނެއް ހިމެނެއެވެ.

ޓީމް މަލަހިނީގެ އިތުރުން އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށްފައިވާ ފަސް ޓީމަކީ ޓީމް މިލައިދޫ، ޓީމް ތާޖް އެގްޒޯޓިކާ، ޓީމް އެޗްޑީސީ، ޓީމް ސްޓެލްކޯ އަދި ޓީމް އެންޒީ އެވެ. މުބާރާތުގެ ދެވަނަ އަށް ގޮސްފައިވަނީ ޓީމް މިލައިދޫ، އަދި ތިންވަނަ ލިބިފައިވަނީ ޓީމް އެންޒީ އެވެ.      

އުރީދޫ މަސްރޭހުގެ އެންމެ "ތަފާތު މާކެޔޮޅު"ގެ އިނާމު ލިބިފައިވަނީ، ސެމީ ފައިނަލްގައި 11.05 ކިލޯގެ ފާނައެއް ބޭނި، ޓީމް މިލައިދޫގެ އަބްދުލް ހާދީ މުހައްމަދު އަށެވެ. އެންމެ ތަފާތު އަންހެން ކެޔޮޅަށް ހޮވިފައިވަނީ، 10.5 ކިލޯގެ ހަންޖެއް ބޭނި، ޓީމް މަލަހިނީގެ ނަޝާމާ މުހައްމަދު އެވެ. މި ދެ މީހުންނަށްވެސް ވަނީ 5000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބިފައެވެ.

އުރީދޫ މަސް ރޭސް 2018 ނިމިފައިވާ އިރު، އަންނަ އަހަރުގެ މަސްރޭހުގައި ގިނަ ޓީމްތަކެއް ބައިވެރިވުމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް