23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:04
އިޝާ 19:15

ބޮލީވިޑް

ސަލްމާންގެ އައި ފައުންޑް ލަވް އެންމެން ބެލުމަށް އެދިއްޖެ

  • އެންމެންވެސް އެ ރޮމޭންޓިކް ލަވަ އެންޖޯއި ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފަ
  • ޖެކޮލިންގެ އާއި ސްލްމާން ގެ ގުޅޭ ކެމިސްޓްރީ ދައްކުވައިދޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 16:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ނަފްސު ދެކެ ވެސް ރުޅިއާދޭ: ރައީސް ޔާމީން
  3. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  7. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  8. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ


ރޭސް 3 ގެ ފޯސްޓަރ -- ޓްވިޓަރ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި " ރޭސް 3" ގައި ހިމެނޭ އައި ފައުންޑް ލަވް" ލަވަ ބެލުމަށް ބެލުންތެރިންގެ ކިބައިން ސަލްމާން އެދިއްޖެ އެވެ.

ސަލްމާންގެ އަމިއްލަ އަޑުން ކިޔާފައިވާ މި ލަވަ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝެއާކޮށް އެންމެންވެސް އެ ރޮމޭންޓިކް ލަވަ އެންޖޯއި ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

 މި ހިތްގައިމު ލޯބީގެ ލަވައިގައި ޖެކޮލިން ފެނާންޑޭޒް އާއި ސަލްމާންގެ ގުޅޭ ކެމިސްޓްރީ ދައްކުވައިދޭ އެވެ.

ވިޝާލް މިޝްރާ މިއުޒިކް ހަދާފައިވާ މި ލަވައިގެ މަންޒަރު މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ޖައްމޫ އަދި ކަޝްމީރު ގައެވެ.

"ރޭސް 3" ގައި ސަލްމާންގެ އިތުރުން ބޮބީ ޑިއޯލް އާއި ޖެކްލިން ފެނާންޑޭޒް އާއި ޑެއިޒީ ޝާހު، ސާޒިބް ސަލީމް އަދި އަނިލް ކަޕޫރް ފެނިގެން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް