19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ބޮލީވިޑް

ސަލްމާންގެ އައި ފައުންޑް ލަވް އެންމެން ބެލުމަށް އެދިއްޖެ

  • އެންމެންވެސް އެ ރޮމޭންޓިކް ލަވަ އެންޖޯއި ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފަ
  • ޖެކޮލިންގެ އާއި ސްލްމާން ގެ ގުޅޭ ކެމިސްޓްރީ ދައްކުވައިދޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 16:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  3. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  4. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. އެންމެ އާދައިގެ ރައްޔިތު މީހާއަށް ވެސް ދައުވަތު ލިބުނު އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހަފްލާ
  7. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  8. އާ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުން ހުވާ ކުރެއްވުން މިރޭ


ރޭސް 3 ގެ ފޯސްޓަރ -- ޓްވިޓަރ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި " ރޭސް 3" ގައި ހިމެނޭ އައި ފައުންޑް ލަވް" ލަވަ ބެލުމަށް ބެލުންތެރިންގެ ކިބައިން ސަލްމާން އެދިއްޖެ އެވެ.

ސަލްމާންގެ އަމިއްލަ އަޑުން ކިޔާފައިވާ މި ލަވަ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝެއާކޮށް އެންމެންވެސް އެ ރޮމޭންޓިކް ލަވަ އެންޖޯއި ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

 މި ހިތްގައިމު ލޯބީގެ ލަވައިގައި ޖެކޮލިން ފެނާންޑޭޒް އާއި ސަލްމާންގެ ގުޅޭ ކެމިސްޓްރީ ދައްކުވައިދޭ އެވެ.

ވިޝާލް މިޝްރާ މިއުޒިކް ހަދާފައިވާ މި ލަވައިގެ މަންޒަރު މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ޖައްމޫ އަދި ކަޝްމީރު ގައެވެ.

"ރޭސް 3" ގައި ސަލްމާންގެ އިތުރުން ބޮބީ ޑިއޯލް އާއި ޖެކްލިން ފެނާންޑޭޒް އާއި ޑެއިޒީ ޝާހު، ސާޒިބް ސަލީމް އަދި އަނިލް ކަޕޫރް ފެނިގެން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް