22 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހުކުރު | 09 ހިޔަވިހާ
17 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:34
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:39
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:06

ބޮލީވިޑް

ސަލްމާންގެ އައި ފައުންޑް ލަވް އެންމެން ބެލުމަށް އެދިއްޖެ

  • އެންމެންވެސް އެ ރޮމޭންޓިކް ލަވަ އެންޖޯއި ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފަ
  • ޖެކޮލިންގެ އާއި ސްލްމާން ގެ ގުޅޭ ކެމިސްޓްރީ ދައްކުވައިދޭ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 16:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ނިހާން ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް ހުރަސްއަޅާ ވީޑީއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  2. ރައީސް ޔާމީނުގެ ހާލަތު ޅެން ބައިތަކުން
  3. ސަދަގާތް ފައުންޑޭޝަނުން އެސްޓީއޯ އިން ނެގި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކީ ތަހުގީގު ފެށުމުން!
  4. ފާއިތުވި މުއްދަތުގެ މުސާރައާއެކު ސިމާދަށް އަލުން ވަޒިފާ ދޭން ހުކުމް ކޮށްފި
  5. ޔާމިން ދޫކޮށްލަން ގޮވާލި މުޒާހަރާ: ފާޑުކިޔުން ރައީސާއި އެމްޑީޕީއަށް
  6. ހުވާވޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޯވާ 4 ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރެފި
  7. ބޮލަށާއި މެޔަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމް ކޮށްލައިފި
  8. އަނދުން ހުސެއިންގެ ހަރަދުގައި ފަސް ކުއްޖަކަށް ބެންގަލޫރް ގައި ކިޔަވައި ދޭނީ


ރޭސް 3 ގެ ފޯސްޓަރ -- ޓްވިޓަރ

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރި " ރޭސް 3" ގައި ހިމެނޭ އައި ފައުންޑް ލަވް" ލަވަ ބެލުމަށް ބެލުންތެރިންގެ ކިބައިން ސަލްމާން އެދިއްޖެ އެވެ.

ސަލްމާންގެ އަމިއްލަ އަޑުން ކިޔާފައިވާ މި ލަވަ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ޝެއާކޮށް އެންމެންވެސް އެ ރޮމޭންޓިކް ލަވަ އެންޖޯއި ކުރުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ.

 މި ހިތްގައިމު ލޯބީގެ ލަވައިގައި ޖެކޮލިން ފެނާންޑޭޒް އާއި ސަލްމާންގެ ގުޅޭ ކެމިސްޓްރީ ދައްކުވައިދޭ އެވެ.

ވިޝާލް މިޝްރާ މިއުޒިކް ހަދާފައިވާ މި ލަވައިގެ މަންޒަރު މަންޒަރުތައް ނަގާފައިވަނީ ޖައްމޫ އަދި ކަޝްމީރު ގައެވެ.

"ރޭސް 3" ގައި ސަލްމާންގެ އިތުރުން ބޮބީ ޑިއޯލް އާއި ޖެކްލިން ފެނާންޑޭޒް އާއި ޑެއިޒީ ޝާހު، ސާޒިބް ސަލީމް އަދި އަނިލް ކަޕޫރް ފެނިގެން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް