21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:03
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:21
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:32

އެމްޑީޕީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު

އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

  • އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 19 ޖެނުއަރީއަށް
  • އިސްތިއުނާފު ފަނދިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރާނީ ޤައުމީ މަޖިލީހުން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 23:44 | |

މަގުބޫލް

  1. ފަސް މެމްބަރަކަށް މަޖިލީހަށް ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިއްޖެ
  2. ޑރ އިޔާޒްގެ ހޫނު ރައްދެއް ނާޒިމްއަށް
  3. ނާކާމިޔާބުވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފަރާތުން ޑިމޮކްރަސީގެ ރީތި ނަމޫނާއެއް!
  4. ރޮޒެއިނާ އާއި ހިސާންގެ ދެމަފިރިކަނބަލުން ވެސް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓް ކަށަވަރު!
  5. އެމްޑީޕީ ޓިކެޓް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް
  6. މަސް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި 17 އަހަރުގެ ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ
  7. ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނަ އާމްދަނީ ވައްދައިދޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލިފައި!
  8. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް


ބ. ދަރަވަންދޫ ހަރުގޭގައި ނަގާފައިވާ އެމްޑީޕީ ދިދަ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފް ފަނޑިޔާރު މަޖިލިހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

 

އެމްޑީޕީން އާންމުކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އެ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އައްޔަނުކުރާނީ އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލީހުން ކަމަށެވެ.

 

އެހެންކަމުން އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލައްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން، ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ސިޓީއަކުން 19 ޖެނުއަރީ 2017 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 ގެ ކުރިން އެމްޑީޕީގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓަށް ހުށަހެޅުއްވުން ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

 

އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަކީ، އެމްޑީޕީގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އޮވެއްޖެނަމަ ހުށަޅުމަށް އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ އިދާރީ ކޮމެޓީއެކެވެ.

 

އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފު ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާއިރު، އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންކަމަށްވެސް ބޭފުޅަކު އިންތިހާބުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރިއަށްގެންދަމުންނެވެ. އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕާސަންގެ އިންތިހާބު ތާވަލްކޮށްފައިވަނީ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް