17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ޝްރައްދާ ބެޑްމިންޓަން ކުޅެން ދަސްކުރަނީ

  • އޭނާގެ ހުރި ހިތްވަރެއް މި ފިލްމުގައި ދައްކާނެ
  • ޓްރެއިން ކުރަމުންދާނީ އިންޑިއަން ޓީމް ހެޑްކޯޗް ޕުލޭލާ ގޯޕީޗާންދްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 16 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 12:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  3. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  4. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  5. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  7. ޤާސިމްގެ އެޑްވައިޒަރުގެ މަޤާމުން އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ސައިނާ ނެހްވާލް އާއި ޝްރައްދާ ކަޕޫރު -- ގޫގުލް

ފަހަކަށް އައިސް ބޮލީވޫޑަށް ތަޢާރަފް ވެފައިވާ ތަރިންގެ ތެރެއިން އެންމެ ހުނަރުވެރި އެއްތަރި ކަމަށްވާ ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ބެޑްމިންޓަން ކުޅެން ދަސްކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އޭނާ ބެޑްމިންޓަން ކުޅެން ފަރިތަކުންރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އޭނާގެ ދެން އަންނަން އޮތް ޕްރޮޖެކްޓަށް ތައްޔާރު ވުމަށެވެ.

އަމޯލް ގުޕްތާ ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމަކީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ދިރިއުޅުމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކުރާ ބިއޮޕިކްއެކެވެ.

މި ފިލްމްގައި ސައިނާ ނެހެވާލްގެ ރޯލް ޝްރައްދާ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ސައިނާ ވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށް ވެއެވެ.

އެހެން ކަމުން ޝްރައްދާ ޓްރެއިން ކުރަމުންދާނީ އިންޑިއަން ޓީމްގެ ހެޑްކޯޗް ޕުލޭލާ ގޯޕީޗާންދްގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ޝްރައްދާ ބުނެފައި ވަނީ ސައިނާގެ ރޯލަކީ ވަރަށް ޗެލެންޖިން ރޯލެއް ކަމަށާއި އޭނާއަށް ފަސޭހަ ފިލްމަކަށް ވެގެން ނުދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އޭނާގެ ހުރި ހިތްވަރެއް މި ފިލްމުގައި ދައްކާނެ ކަމަށް ޝްރައްދާ ބުނެފައިވެއެވެ.

ސައިނާގެ ރޯލް ސްކްރީންގައި ދައްކާލަން ފުރުސަތު ލިބުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެފައި ހުރި ޝްރަދާ ބުނެފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ އެއް ވަނަ ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިޔާ ސައިނާގެ ރޯލް ކުޅެން ލިބުމަކީ ބޮޑު ނަސީބެއް ކަމަށެވެ.

ޝްރައްދާ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެނިގެނދާނީ މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ފިލްމް "ސްޓްރީ" އަދި "ބައްޓީ ގުލް މީޓާ ޗާލޫ" އިންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް