19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:44
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:06
އިޝާ 19:17

އެފްއޭއެމް

ފުޓްބޯލް އެވޯޑް ނައިޓަށް ޑްވައިޓް ޔޯކް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

 • ޑްވައިޓް އަކީ ކުރިން ޔުނައިޓެޑާއި އެސްޓަން ވިލާއަށް ކުޅެފައިވާ ފޯވަޑެއް
 • ޔޯކް ބައިވެރިވުމަކީ ހަފްލާއަށް ލިބިގެންދާނެ ފުރިހަމަ ކަމެއް. ބައްސާމް
 • މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑް ނައިޓް އޮންނާނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ދަރުބާރުގޭގައި
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 22:23 | |

މަގުބޫލް

 1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
 2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
 3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
 4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
 5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
 6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
 7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
 8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ޑްވައިޓް ޔޯކް މިއަދު އެއާޕޯޓްގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މޯލްޑިވްސް ފުޓްބޯލް އެވޯޑްސްގެ ހާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޑްވައިޓް ޔޯކް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

ޑްވައިޓް ޔޯކް އަކީ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އެސްޓަން ވިލާއަށް ކުޅެފައިވާ މަޝްހޫރު ފޯވަޑެކެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މެންދުރުފަހު ޑްވައިޓް ޔޯކް ރާއްޖެ އައުމުން އޭނާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށްޓަކައި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލާއި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިން ވަނީ ބައިވެފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލު ވިދާޅުވީ މިފަދަ ހައި ޕްރޮފައިލް ކުޅުންތެރިއަކު އެވޯޑް ނައިޓްގައި ބައިވެރިވުމަކީ މި ހަފްލާއަށް ލިބިގެންދާނެ އިތުރު ފުރިހަމަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް މިފަދަ މަޝްހޫރު މޫނުތައް އެވޯޑް ނައިޓުން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ބައްސާމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑްވައިޓް ޔޯކް ވަނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއެކު އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕާއި ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި އިންޓަ ކޮންޓިނެންޓަލް ކަޕްގެ އިތުރުން ޕްރިމިއާ ލީގު ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ އިތުރުން އޭނާ ކުޅެފައިވާ ކްލަބްތަކުގެ ތެރޭގައި އެސްޓަން ވިލާ، ބްލެކްބާން ރޯވާޒް، ބާމިންހަމް ސިޓީ، ސަންޑަލޭންޑްގެ އިތުރުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ސިޑްނީ އެފްސީ ހިމެނެ އެވެ.

ކްލަބް ކެރިއަރުގައި ކުޅުނު 479 މެޗުގައި 147 ގޯލު އޭނާ ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ޔޯކް ވަނީ ޓްރިނިޑާޑް އެންޑް ޓޮބެގޯ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 74 މެޗްގައި 19 ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

2016 ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމަށް ވާދަކުރާ ތިން ކުޅުންތެރިންނަކީ މާޒިޔާގެ އަސަދުﷲ އަބްދުﷲ (އަސައްކޮ)، ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ) އަދި ކްލަބް އީގަލްސްގެ އިމްރާން ނަޝީދު އެވެ. އަދި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރަނީ މާޒިޔާގެ އަލީ ސުޒޭން އާއި ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މުހައްމަދު ނިޒާމް ގެ އިތުރުން ކްލަބް އީގަލްސްގެ އިހުސާން އަބްދުލް ގަނީ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އިތުރުން އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކޯޗު ހޮވުމަށްޓަކައި ވޯޓު ދީފައި ވަނީ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނާއި ދެވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ކޯޗުންނާއި ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކެޕްޓަނުން އަދި ކުޅިވަރުގެ ނޫސްވެރިންނެވެ. މިއީ މިފަދަ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އާއި މޮޅު ކޯޗު ހޮވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

މި އެވޯޑްސްގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑުޖެހި ކުޅުންތެރިޔާއަށް ދޭ ރަން ބޫޓުގެ އިތުރުން އެންމެ އުންމީދީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ހޮވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް