17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ނައިޖީރިއާގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ދިރޭ ކުކުޅު ސްޓޭޑިއަމް އަށް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް އަންގައިފި

  • ރަޝިއާ ސަރުކާރުން ބުނީ ކުކުޅުން ކުރާ ކަމެއް ކުރަންވާނީ ސްޓޭޑިއަމުން ބޭރުގައި ކަމަށް
ރާއްޖެ އެމްވީ | raajjemv

| 15 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 21:18 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ނައިޖީރިއާގެ ސަޕޯޓަރަކު ފެއްސާ ހުދު ކުލަ ޖައްސާފައިވާ ދިރޭ ކުކުޅެއް ހިފައިގެން -- ގޮސިޕްމިލް.ކޮމް

ރަޝިއާގައި ކުރިއަށްދާ ވާރލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރަތުގައި ނައިޖީރިއާ ކުޅޭ މެޗުތަކަށް އަންނަ އިރު ސްޓޭޑިއަމް އަށްސަޕޯޓަރުންނަށް ދިރޭ ކުކުޅު ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް ރަޝިއާ ސަރުކާރުން އަންގައިފިއެވެ.

ނައިޖީރިއާގެ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުންނަކީ ޓީމު މޮޅު ކުރަން ކަމަށް ބުނެ ދަނޑަށް ދިރޭ ކުކުޅު ގެންނަ ބައެކެވެ. އަދި މިގޮތައް ގެންނަ ދިރޭ ކުކުޅުގައި ހުންނަނީ ނައިޖީރިއާގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުލަތައް ކަމުގައިވާ ފެއްސާއި ހުދު ކުލަ ޖައްސާފައެވެ.

ރަޝިއާގެ އިންޓަރފެކްސް އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ރަޝިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ކަލްޗަރ އެންޑް ޓޫރިޒަމް އެންޑްރޭ އަރމަކް ވަނީ ނައިޖިރީގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ސްޓޭޑިއަމް އަށް ދިރޭ ކުކުޅު ނުވެއްދޭނެ ކަން އަންގާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"ނައިޖީރިއާގެ ސަޕޯޓާރުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް ގިނައިން ލިބެމުން އަންނަ ސުވާލެއް، ސްޓޭޑިއަމް އަށް ދިރޭ ކުކުޅު ގެންދެވޭނެތޯ، އެމީހުން ބުނަނީ އެއީ އެމީހުންގެ ނިޝާނެއް ކަމަށް، އަދި ނައިޖީރިއާ ކުޅޭ މެޗުތަކުގައި ސަޕޯޓަރުން ދިރޭ ކުކުޅު ހިފައިގެން ތިބޭތަން އަބަދު ވެސް ފެންނާނެ ކަމަށް، އޭގެ ޖަވާބުގައި އަންގާފައި ވާނީ އެއްވެސް މެޗަކަށް ދިރޭ ކުކުޅު ސްޓޭޑިއަމް އަށް ވެއްދޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް." މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިޖީރިއާގެ ފުރަތަމަ މެޗް ކުޅޭ ގޮތައް ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ 16 ޖޫން ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ގަލިނިންގްރާޑް ސްޓޭޑިއަމްގައެވެ.

ރަޝިއާ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ޓީމަށް ހިތްވަރު ދޭން ނައިޖީރިއާގެ ސަޕޯޓަރުން ދިރޭ ކުކުޅުން ކަމެއް ކުރަން ބޭނުން ނަމަ އެކަން ކުރެވޭނެ ތަނެއް ރަޝިއާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ 8 އަހަރު ކުރިން ދެކުނު އެފްރިކާގައިވެސް މި މައްސަލަ ދިމާވިކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. އާޖެންޓިނާ އާ އެކު ނައިޖީރިއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗަށް އެފަހަރު ދިރޭ ކުކުޅު ހިފައިގެން ވަންނަން އުޅުމުން އެކަމަށް އޮފިޝަލުން ހުރަސް އެޅިއެވެ. އެ މެޗް ނައިޖީރިއާ އަށް ގެއްލުނީ 1-0 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް