20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ކޮމެންޓްރީއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި ބީން ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ސައުދީއިން ނިންމައިފި

  • ބީން ސްޕޯޓްސްއަކީ ޤަތަރަށް ނިސްބަތްވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 15 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 18:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  3. ސްކޫލް ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  6. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ވެރިކަމުގެ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިމަމް ވޭޖާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ފާށާނަން: އިބޫ


ސައުދީގެ ޖެނެރަލް ސްޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން ތުރާކީ އަލް ޝައިހް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް ހުޅުވުމަށް މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށް ރަޝިއާ އަދި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ކޮމެންޓްރީއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން ހާމަކޮށް ބީން ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ރަޝިއާ އަތުން 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސައުދީ ބަލިވި މެޗުގައި ބީން ސްޕޯޓްސްއިން ކޮމެންޓްރީ ގެނެސްދީފައިވަނީ ރަޝިއާ ކޮޅަށް ޖެހިގެން ކަމަށް ސައުދީގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

ބީން ސްޕޯޓްސްއަކީ ޤަތަރަށް ނިސްބަތްވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރެކެވެ. ސައުދީގައި ބީން ސްޕޯޓްސް ބްލޮކް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ގައުމުން ވަނީ ބީން ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ސައުދީގެ ޖެނެރަލް ސްޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން ތުރާކީ އަލް ޝައިހް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބީން ސްޕޯޓްސްއާ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޗެނަލްއިން ކޮމެންޓްރީ ގެނެސްދީފައިވަނީ ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް އެއް ފަޅިއަކަށް ޖެހިގެން ކަމަށާއި މިކަމުން ވެސް ހާމަވަނީ އެ ޗެނަލް ބްލޮކް ކުރުމަށް ސައުދީގެ އިދާރާތަކުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްކަން ކަމަށެވެ.

ސައުދީ ކޮޅަށް ރަޝިއާއިން ފަސް ލަނޑު ޖެހުމާއެކު އެގައުމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ބޮޑު ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައެވެ. މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ވާރލްޑް ކަޕްގައި އެންމެފަހުން ކުޅުނު 11 މެޗުން ވެސް ސައުދީ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުގައި އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ސައުދީ ނުކުންނާނީ އުރުގުއޭއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް