16 ނޮވެންބަރު 2018 | ހުކުރު | 03 ނޮރަ
08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:05
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:14
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް 2018

ކޮމެންޓްރީއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި ބީން ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން ސައުދީއިން ނިންމައިފި

  • ބީން ސްޕޯޓްސްއަކީ ޤަތަރަށް ނިސްބަތްވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރެއް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 15 ޖޫން 2018 | ހުކުރު 18:06 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  3. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  4. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  5. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!
  6. ސިޔާސީ މަގާމުތައް 690 އަށް، ރައީސް އޮފީހުގައި 260 ސިޔާސީ މަގާމު
  7. ޖޫރިމަނާ ފާއިސާ އަނބުރާ ލިބިއްޖެ ނަމަ ހަދިޔާކުރާނީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް: ރާއްޖެޓީވީ
  8. އާ ރައީސްގެ ގެކޮޅުގެ ހަރަދުން ހަ މިލިއަން ކުޑަ ކުރަން ބަޖެޓްކޮށްފި


ސައުދީގެ ޖެނެރަލް ސްޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން ތުރާކީ އަލް ޝައިހް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފީފާ ވާރލްޑް ކަޕް ހުޅުވުމަށް މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށް ރަޝިއާ އަދި ސައުދީ އަރަބިއްޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ކޮމެންޓްރީއާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭކަން ހާމަކޮށް ބީން ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ރަޝިއާ އަތުން 5-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ސައުދީ ބަލިވި މެޗުގައި ބީން ސްޕޯޓްސްއިން ކޮމެންޓްރީ ގެނެސްދީފައިވަނީ ރަޝިއާ ކޮޅަށް ޖެހިގެން ކަމަށް ސައުދީގެ ކުޅިވަރާއި ބެހޭ ވަޒީރު ވަނީ ތުހުމަތު ކުރައްވާފައެވެ.

ބީން ސްޕޯޓްސްއަކީ ޤަތަރަށް ނިސްބަތްވާ ބްރޯޑްކާސްޓަރެކެވެ. ސައުދީގައި ބީން ސްޕޯޓްސް ބްލޮކް ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އެ ގައުމުން ވަނީ ބީން ސްޕޯޓްސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ސައުދީގެ ޖެނެރަލް ސްޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ޗެއާމަން ތުރާކީ އަލް ޝައިހް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ބީން ސްޕޯޓްސްއާ އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޗެނަލްއިން ކޮމެންޓްރީ ގެނެސްދީފައިވަނީ ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމަށް އެއް ފަޅިއަކަށް ޖެހިގެން ކަމަށާއި މިކަމުން ވެސް ހާމަވަނީ އެ ޗެނަލް ބްލޮކް ކުރުމަށް ސައުދީގެ އިދާރާތަކުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއްކަން ކަމަށެވެ.

ސައުދީ ކޮޅަށް ރަޝިއާއިން ފަސް ލަނޑު ޖެހުމާއެކު އެގައުމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ ބޮޑު ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެފައެވެ. މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ވާރލްޑް ކަޕްގައި އެންމެފަހުން ކުޅުނު 11 މެޗުން ވެސް ސައުދީ ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް މެޗުގައި އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ސައުދީ ނުކުންނާނީ އުރުގުއޭއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް