19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ކައުންސިލް އިންތިހާބު

ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގެ ޕްރައިމަރީ މިމަހު 27ގައި

  • ޕްރައިމަރީގައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވާދަކުރޭ
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 20:33 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން އެއްވެސް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިނުވުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި
  8. ސަރުކާރުން ޕްރޮމޯޓްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ކުންފުނިތަކުން އިސްލާމް ދީނަށް ފުރައްސާރަކުރަނީ!


ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ އަށް ވަނު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕާޓީގެ ޕްރައިމެރީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ހ. ހުރަފާގައި ހުންނަ ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަންގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވީ ޖުމްލަ 60 ދާއިރާއެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިނެރީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަލީލް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން ބާއްވާ ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމެރީގައި ވާދަ ކުރުމަށް 700އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.  ޖުމްލަ އަދަދު ބުނަން އިނގޭނީ ހުރިހާ ފޯމްތަކެއް ލިބުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ޕްރައިމެރީ ނުބާއްވަން ނިންމީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ވެސް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލާފައި ވުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕްރައިނެރީ ބޭއްވުމަށް ނިންމީ ޕާޓީގެ ލިސްޓް އެންމެ ފުރިހަމަ ވެގެން ނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޕްރައިމެރީ ބޭއްވޭ ވަރަށް ލިސްޓް ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ހަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމެރީގައި ވޯޓް ލެވޭނީ މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 25 ވަަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް