18 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 05 ހިޔަވިހާ
13 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:34

ކައުންސިލް އިންތިހާބު

ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގެ ޕްރައިމަރީ މިމަހު 27ގައި

  • ޕްރައިމަރީގައި 700 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވާދަކުރޭ
ސަހުބާން ފަހުމީ | sahubaan

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 20:33 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  5. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  6. ވިލިނގިލީ މަރު: މަރާލި ކަމުގެ ތުހުމަތާއި ކަރަންޓް ޖެހުނު ކަމުގެ ވާހަކަތަކެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ޕީޕީއެމް އިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ އަށް ވަނު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕާޓީގެ ޕްރައިމެރީ މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

ހ. ހުރަފާގައި ހުންނަ ރައީސް ޔާމީން ފެކްޝަންގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނަރަލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ހަލީލް ވިދާޅުވީ ޖުމްލަ 60 ދާއިރާއެއްގައި ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިނެރީ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަލީލް ވިދާޅުވީ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވަން ބާއްވާ ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމެރީގައި ވާދަ ކުރުމަށް 700އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.  ޖުމްލަ އަދަދު ބުނަން އިނގޭނީ ހުރިހާ ފޯމްތަކެއް ލިބުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ދާއިރާތަކުގެ ޕްރައިމެރީ ނުބާއްވަން ނިންމީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް ވެސް އެންމެ ކެންޑިޑޭޓެއް ކުރިމަތިލާފައި ވުމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ޕްރައިނެރީ ބޭއްވުމަށް ނިންމީ ޕާޓީގެ ލިސްޓް އެންމެ ފުރިހަމަ ވެގެން ނޫން ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޕްރައިމެރީ ބޭއްވޭ ވަރަށް ލިސްޓް ފުރިހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ހަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ޕްރައިމެރީގައި ވޯޓް ލެވޭނީ މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 25 ވަަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ޕާޓީގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ މެމްބަރުންނަށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް