23 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އާދީއްތަ | 03 އަތަ
13 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 18:04
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ހޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކުޅެލަން ޝައުގުވެރިވޭ: ކާޖޮލް

  • ހިތްހަމަޖެހޭ ސްކްރިޕްޓެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ކުޅޭނަން
  • ބޮލީބުޑް ފިލްމެއް ކުޅެން އެއްބަސް ވާއިރު ވެސް ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓަށް ބަލަން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 10:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ދޫކުރަން ފަށައިފި!
  2. ކާނަލް ނާޒިމް ފްރޭމްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޝަހީމް ވިދާޅުވި: ޝެއިޚް އިލްޔާސް
  3. މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލު ކުރުމުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކޮޓަރީގައި ވޯޓު ނުލުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށް ގިނަ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުތަކެއް ބްރިޖްމަތީގައި ޓެކްސީ ދުއްވައިފި
  5. މާފުށި ކައުންސިލްގެ ނައިބު ރައީސާ ނަޝީދާ އެމްޑީޕީއަށް ސޮއިކުރައްވައިފި
  6. އިންތިޚާބަށް ވަގުތު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް ލައިވް އިވެންޓް މެދުކަނޑާލާ އުސޫލޫ އާއްމުކޮށްފި
  7. ތަންތަން ރޯކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދޭން ބަޔަކު ރާވާފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ
  8. ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ފުލުހުން ފަސްނުޖެހުމަށް އަރީފު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި


ކާޖޮލް -- ގޫގުލް

ހޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކުޅެލަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކާޖޮލް ބުނެފިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކުރި އެނިމޭޓެޑް މޫވީ "ދި އިންކްރެޑިބަލް 2" ގެ ހިންދީ ވާރޝަން އަށް އަޑު އަޅާފައިވާ ކާޖޮލް ވނީ އޭނާ ހޮލީވޫޑަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ކާޖޮލް ބުނެފައި ވަނީ ވަކި ޚާއްސަ ކެރެކްޓަރއެއް އޭނާގެ ވިސްނުމުގައި ނެތް ކަމަށާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ސްކްރިޕްޓެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ކުޅޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބޮލީބުޑް ފިލްމެއް ކުޅެން އެއްބަސް ވާއިރު ވެސް ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓަށް ބަލާ ކަމަށް ކާޖޮލް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކާޖޮލް ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ޑަބިން މަސައްކަތާ މެދު އޭނާގެ ދެ ދަރިން ވަރަށް އެކްސައިޓްވެފައި ވާކަމަށެވެ.

ކާޖޮލް އަދި އަޖޭ ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ 1999 ވަނަ އަހަރުއެވެ .އަދި އެ ދެ ތަރިންނަށް ވަނީ އަނެހެން ކުއްޖަކާއި (ނީސާ)  ފިރިހެން ކުއްޖެއް (ޔުގް) ލިބިފައެވެ.

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ "އީލާ" އިން ކާޖޮލް ފެނިގެންދާއިރު އޭނާ އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ހިންދީ ފިލްމަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު ޝާހުރުކް ޚާންއާ އެކު ކުޅުނު "ދިލްވާލޭ" އެވެ.

ކާޖޮލްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ކަރަން އަރުޖުން"، "ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާޔެނގޭ"، "ޕިޔާރު ކިޔާތޯ ޑަރްނާ ކިޔާ"، "އިޝްގް"، "ދުޝްމަން"، "ކުޗްކުޗް ހޯތަހޭ"، ކަބީ ޚުށީ ކަބީ ގަމް" ހިމެނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް