17 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޮނިހިރު | 04 ނޮރަ
09 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
އިޝާ 19:06
މަޣްރިބް 17:51
އަސްރު 15:15
މެންދުރު 11:55
އިރުއަރާ 05:51
ފަތިސް 04:36

ބޮލީވުޑް

ހޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކުޅެލަން ޝައުގުވެރިވޭ: ކާޖޮލް

  • ހިތްހަމަޖެހޭ ސްކްރިޕްޓެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ކުޅޭނަން
  • ބޮލީބުޑް ފިލްމެއް ކުޅެން އެއްބަސް ވާއިރު ވެސް ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓަށް ބަލަން
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 14 ޖޫން 2018 | ބުރާސްފަތި 10:19 | |

މަގުބޫލް

  1. ބޮޑު ޖަރީމާއެެއް! ރައީސްގެ ރަސްމީ ކާރުކޮޅު މުސްތަފާގެ ނަމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި
  2. ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސް ޔާމީން ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފި
  3. އެނބުރި އަންނާނެ ކަމަށް އެމްޑީޕީއިން ވީ ވައުދު ހަގީގަތަކަށް
  4. ހުވާ ކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ދަނޑުގައި ހަދާފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ މާލަމެއް
  5. އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދުނު ހިލަ ފެންނަ އެކްސްރޭ އާންމުކޮށްފި
  6. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އަންހެން ހަތް ވަޒީރުން!
  7. އިންތިޚާބީ ރައީސްގެ އޮފީހަށް ދައުވަތު ކާޑު ލިބުނީ އެއްބަސްވެފައިވާ ވަރަށް ވުރެ މަދުން
  8. ރާއްޖޭގެ އައު ރައީސް ހުވާކުރައްވާ ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތަށް މާދަން މާލެ ދަން: މޯދީ


ކާޖޮލް -- ގޫގުލް

ހޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކުޅެލަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ކާޖޮލް ބުނެފިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކުރި އެނިމޭޓެޑް މޫވީ "ދި އިންކްރެޑިބަލް 2" ގެ ހިންދީ ވާރޝަން އަށް އަޑު އަޅާފައިވާ ކާޖޮލް ވނީ އޭނާ ހޮލީވޫޑަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

ކާޖޮލް ބުނެފައި ވަނީ ވަކި ޚާއްސަ ކެރެކްޓަރއެއް އޭނާގެ ވިސްނުމުގައި ނެތް ކަމަށާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ސްކްރިޕްޓެއް ލިބިއްޖެ ނަމަ ކުޅޭނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބޮލީބުޑް ފިލްމެއް ކުޅެން އެއްބަސް ވާއިރު ވެސް ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓަށް ބަލާ ކަމަށް ކާޖޮލް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކާޖޮލް ބުނެފައި ވަނީ އޭނާގެ ޑަބިން މަސައްކަތާ މެދު އޭނާގެ ދެ ދަރިން ވަރަށް އެކްސައިޓްވެފައި ވާކަމަށެވެ.

ކާޖޮލް އަދި އަޖޭ ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ 1999 ވަނަ އަހަރުއެވެ .އަދި އެ ދެ ތަރިންނަށް ވަނީ އަނެހެން ކުއްޖަކާއި (ނީސާ)  ފިރިހެން ކުއްޖެއް (ޔުގް) ލިބިފައެވެ.

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ "އީލާ" އިން ކާޖޮލް ފެނިގެންދާއިރު އޭނާ އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ހިންދީ ފިލްމަކީ 2015 ވަނަ އަހަރު ޝާހުރުކް ޚާންއާ އެކު ކުޅުނު "ދިލްވާލޭ" އެވެ.

ކާޖޮލްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކުގެ ތެރޭގައި "ކަރަން އަރުޖުން"، "ދިލްވާލޭ ދުލްހަނިޔާ ލޭޖާޔެނގޭ"، "ޕިޔާރު ކިޔާތޯ ޑަރްނާ ކިޔާ"، "އިޝްގް"، "ދުޝްމަން"، "ކުޗްކުޗް ހޯތަހޭ"، ކަބީ ޚުށީ ކަބީ ގަމް" ހިމެނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް