19 ނޮވެންބަރު 2018 | ހޯމަ | 06 ނޮރަ
11 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2026

ރާއްޖެއިން ވޯޓު ދިނީ އުތުރު އެމެރިކާގެ ބިޑަށް

  • މިއީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ވޯޓުން މިފަދަ ކަމެއް ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 19:26 | |

މަގުބޫލް

  1. ރާއްޖެޓީވީގެ ބޭނުމަކީ ހިޔާލުތަފާތު ކުރުމާއި ނަފްރަތު އުފެއްދުން: ރައީސް ނަޝީދު
  2. ފުރަތަމަ ދުވަހު ފުއްދަވާނެކަމަށް ރާއްޖެ ޓީވީގައި ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުތައް ރައީސް ސޯލިޙް ފުއްދަވައިފި
  3. ރައީސް ޔާމީނާއެކު ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް މި ސަރުކާރުން ފުރުސަތު ދީގެން ނުވާނެ: ރައީސް ނަޝީދު
  4. ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖާ ނުލައި، ރައީސް ސޯލިހު އާންމުންގެ ތެރެއަށް
  5. އަޅުގަނޑަށް ރަނގަޅީ މެޑަމް ނުވަތަ މަހާރެހެންދި ފަދަ ނަންނަމުން މުހާތަބު ނުކުރެއްވިއްޔާ: ފަޒްނާ
  6. ބޮޑު ސުވާލެއް: ޝޭޚް އިމްރާންގެ ވަޒީރުކަމުގެ ޝަރުތު ހަމަވޭތަ؟
  7. ނުހައްގުން ފްލެޓް ބެހި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ހަމަހަމަކަމާއެކު ފްލެޓް ދޫކުރަނީ!
  8. ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތައް އޭސީ ކުރަނީ


ފީފާގެ ކޮންގްރެސްގައި ޖަވާޒް އަދި ބައްސާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- އެފްއޭއެމް

ވޯލްޑް ކަޕް 2026 ވަނަ އަހަރުބޭއްވުމަށް ފީފާގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ އިން އުތުރު އެމެރިކާގެ ބިޑަށް ވޯޓު ދީފިއެވެ.

އެ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމަށް މޮރޮކޯގެ އިތުރުން އުތުރު އެމެރިކާގެ ތިން ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާ އަދި މެކްސިކޯގެ އިތުރުން ކެނެޑާ އެއްކޮށް "ޔުނައިޓެޑް 2026"  ގެ ނަމުގައި ބިޑުކޮށްފައި ވެއެވެ. މި ބިޑު ފީފާގެ މެމްބަރު 200 ގައުމުގެ ތެރެއިން 134 ގައުމުގެ ވޯޓާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ "ޔުނައިޓެޑް 2026" ގެ ބިޑެވެ. މި ވޯޓުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވޯޓު ދެއްވީ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްއެވެ.

މި ވޯޓް ނަގާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ރަޝިއާގައި ބޭއްވި ފީފާގެ 68 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައެވެ. މި ކޮންގްރެސްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައްސާމްގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސައިން ޖަވާޒް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިފަހަރުގެ ކޮންގްރެސް ވެގެންދިޔައީ ގައުމުތަކުގެ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވާ ގައުމު ކަނޑައެޅުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވާ ގައުމު ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ފީފާގެ އެގްޒެކްޓިވް ކައުންސިލްއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް