21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2026

ރާއްޖެއިން ވޯޓު ދިނީ އުތުރު އެމެރިކާގެ ބިޑަށް

  • މިއީ އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ ވޯޓުން މިފަދަ ކަމެއް ނިންމި ފުރަތަމަ ފަހަރު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 19:26 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  5. ބޭރުގެ ނޫސްވެރިންް އަދި އޮބްޒަރވަރުންނަށް ވިސާ ނުދިން!
  6. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސިއިރު ހަދާ ނިމުނީ ހަމައެކަނި ރަންވޭ
  7. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް
  8. ހަޔާތުގައި އިލްޔާސް އިބޫއާ ބައްދަލުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު: އިބޫ އިހްތިޔާރު ކުރެވުނީ ހިކުމަތަކަށް!


ފީފާގެ ކޮންގްރެސްގައި ޖަވާޒް އަދި ބައްސާމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ -- އެފްއޭއެމް

ވޯލްޑް ކަޕް 2026 ވަނަ އަހަރުބޭއްވުމަށް ފީފާގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ނެގި ވޯޓުގައި ރާއްޖެ އިން އުތުރު އެމެރިކާގެ ބިޑަށް ވޯޓު ދީފިއެވެ.

އެ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމަށް މޮރޮކޯގެ އިތުރުން އުތުރު އެމެރިކާގެ ތިން ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާ އަދި މެކްސިކޯގެ އިތުރުން ކެނެޑާ އެއްކޮށް "ޔުނައިޓެޑް 2026"  ގެ ނަމުގައި ބިޑުކޮށްފައި ވެއެވެ. މި ބިޑު ފީފާގެ މެމްބަރު 200 ގައުމުގެ ތެރެއިން 134 ގައުމުގެ ވޯޓާއެކު ކާމިޔާބުކުރީ "ޔުނައިޓެޑް 2026" ގެ ބިޑެވެ. މި ވޯޓުގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ވޯޓު ދެއްވީ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްއެވެ.

މި ވޯޓް ނަގާފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ރަޝިއާގައި ބޭއްވި ފީފާގެ 68 ވަނަ ކޮންގްރެސްގައެވެ. މި ކޮންގްރެސްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައްސާމްގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސައިން ޖަވާޒް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މިފަހަރުގެ ކޮންގްރެސް ވެގެންދިޔައީ ގައުމުތަކުގެ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވާ ގައުމު ކަނޑައެޅުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. މީގެ ކުރިން ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވާ ގައުމު ކަނޑައަޅާފައި ވަނީ ފީފާގެ އެގްޒެކްޓިވް ކައުންސިލްއަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް