18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 09 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

އަހުމަދު ނިހާން

ނިހާން މަރެއް ނުވޭ! އޭނާ ބްރިޖްމަތީ ހަނާއަަޅާނެ!

  • ދުނިޔޭގައި ހުރީ ވިއްޔާ މިއަދު 2018 ޖުން 13ގައި ބްރިޖް ހުރަސް ކުރައްވާނޭކަމަށް ނިހާން ވިދާޅުވި
އާމިނަތު ނުޒުހާ | nuzu8121

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 19:20 | |

މަގުބޫލް

  1. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  2. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  3. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  4. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  5. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް
  8. އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ސިހުރު ހަދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް އަދިވެސް ނުނިމޭ -- ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

އެއީ 2015 ވަނަ އަހަރުގެ  ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ވަނަ ދުވަހެވެ. ޕިޕީއެމްގެ ޕިޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ނިހާން ހުސެއިން މަނިކު ކުރެއްވި ފޮނި ޓްވިޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އިރާދަ ކުރައްވައިގެން ދުނިޔޭގައި ހުރީ ވިއްޔާ މިއަދު 2018 ޖުން 13ގައި ބްރިޖް ހުރަސް ކުރައްވާނޭކަމަށެވެ.

ނިހާން ބުރިޖް ހުރަސްކުރައްވާތޯ ބެލުމަށް އެ ސަރަހައްދަށް ދެތިން ބުރެއް މިއަދު ޖަހާލައިފިމެވެ. ނިހާންގެ ހިލަމެއް ނުވެއެވެ. ފޮޓޯއަކުން ވެސް ތާކުން ފެނޭތޯ ސޯޝަލް މީޑިއާގައިވެސް ކަޅި ހިންގާލައިފިމެވެ. އަޅައެއްނުގަތެވެ. އެކަން އެހެން ކުރެއްވިނަމަ އެހެން ބަޔަކު ފޮޓޯ ނަގާކަށް ގައިމު ނުވެސް ޖެހޭނެމެއެވެ. ޚުދު ނިހާން އެކަން ކުރައްވާ ޓްވީޓް ކުރެއްވީހެވެ.

ބްރިޖް އަޅާ ދިމާއަށް ގޮސްލާ އެތަނުގައި ހުރެ ބަލާލުމުން ގައިމުވެސް އެނގޭ އެއްޗަކީ އެ ބްރިޖް އަދި އަޅާ ނުނިމޭކަމެވެ. މަސައްކަތް ހަމަ ދަނީ ކުރިއަށެވެ.

ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހަކީ ނިހާންއަށް ވަރަށް މުހިއްމު ޚާއްސަ ދުވަހެކެވެ. އެއީ އެމަނިކުފާނުގެ އުފަން ދުވަހެވެ. ކޮންމެ އަކަސް ބްރިޖް ނިމުނުނަމަ އުފަން ދުވަހުގެ އުފާވެރިކަން އެތަށް ގުނައަކުން އިތުރު ވީހެވެ. އުފާވެރި އުފަންދުވަހަށް ކުރިއާލައި ޖަޒުބާތުގައި ވިދާޅުވެވުނު ބަސްފުޅަކަށް ވެދާނެއެވެ. ކޮންމެއަކަށް ނިހާން ވިދާޅުވިގޮތަށް އެކަން އެ އޮތީ ނުނިމި އެވެ. އެކަމަކު އިރާދައިގައި އެކަން އަދި ނިމެން ނެތްކަމަށް ނިހާންއަށް ވިދާޅުވެވިދާނެއެވެ. ސަބަބަކީ ޓްވީޓްގައިވެސް ނިހާން ވިދާޅުވީ މިއަދު ބްރިޖް ހުރަސްކުރައްވާނީ "އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ" ކަމަަށެވެ.

 

ނިހާން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގެ ސްކްރީން ޝޮޓެއް

އެއްބަޔަކު ނިހާން "މަރުވީތޯ" މިއަދު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އަހަމުންދާއިރު، އަނެއްބަޔަކު ދަނީ ތައުޒިއާގެ މެސެޖްތައް ލިޔަމުންނެވެ. އެކަމަކު އަސްލު ހަގީގަތަކީ، ނިހާން ހުންނެވި ގަދަވެ ސަލާމަތުންކަމެވެ. އަދި މިއަދަކީ އެ ވިދާޅުވި 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަސްވެސްމެއެވެ. ނުނި ކަމަކީ ނިހާން އަށް ބްރިޖް ހުރަސް ނުކުރެއްވުނުކަމެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތަށް ބަޔަކު މިއަދު ނިހާނު ބްރިޖް ހުރަސް ކުރައްވާނެކަމަށް އިންތިޒާރުގައި ތިއްބާ އިރު އޮއްސި އަނދިރިވީއެވެ. ނިހާން ވިދާޅުވިއަސް ނުނިމޭ ބްރިޖެއް ހުރަސް ކުރައްވާނީ ކިހިނެއްތޯއެވެ.

އެކަމަކު ބްރިޖްގެ ބޮޑުބައެއް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައިކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދާދި ފަހުންވެސް ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިއަހަރުގެ ޖުލައި 26 ގައި ހުޅުވާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު އެންމެފަހުން ވިދާޅުވެފައި އޮތީ މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާނެކަމަށެވެ. އެދުވަހުން ގައިމުވެސް ޕިޖީ ލީޑަރު ނިހާން ބުރިޖްމަތީ ހުންނަވާ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ހަނާއަޅާނެތޯއްޗެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ޖައި

2 މަސް ކުރިން

ﷲ އިރާދަކުރެއްވިޔާ އޭ ބުނެފަ އެބައިން.

10
10