24 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހޯމަ | 05 އަތަ
14 މުޙައްރަމް 1439
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:02
އަސްރު 15:07
މަޣްރިބް 18:03
އިޝާ 19:14

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018

އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ރަޝިއާ މަސައްކަތްކުރާނެ: ޕޫޓިން

  • ރަޝިއާއަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ އޮޓަމެޓިކް ޖާގައެއް ލިބުނު
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 18:17 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  6. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  7. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ފީފާގެ ކޮންގްރެސްގައި ޕޫޓިން ތަގުރީރު ކުރައްވަނީ -- ފީފާ

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ރަޝިއާގެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕޫޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވާ ގައުމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރަޝިއާއަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ އޮޓަމެޓިކް ޖާގައެއް ލިބުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ 32 ގައުމުގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށުން ރޭންކް ކުރެވިފައި ވަނީ ރަޝިއާއެވެ.

ހަމަ އެހެންމެ މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ރަޝިއާ މޮޅުވެފައެއް ވެސް ނުވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ރަޝިއާ މެޗަކުން މޮޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް މޮސްކޯގައި ކުޅުނު އެ މެޗުން ރަޝިއާ މޮޅުވީ 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ބްރެޒިލް، އާޖެންޓީނާ އަދި ފްރާންސްގެ އިތުރުން އޮސްޓްރިއާ އަތުން އެ ޓީމު ބަލިވިއެވެ. ސްޕެއިން އަދި އީރާންގެ އިތުރުން ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުން ރަޝިއާވީ އެއްވަރެވެ.

ރަޝިއާގެ ރައީސް ޕޫޓިން ވިދާޅުވީ ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި ޓީމަށް ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ލިބިފައިނުވާކަން އެންމެން ވެސް ދަންނާނެ ކަމަށެވެ. ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އުއްމީދުކުރަނީ ރީތި ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅެ އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މަސައްކަތްކުރަން ކަމަށް ޕޫޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިއާ މިވަގުތު ރޭންކް ކުރެވިފައި އޮތީ 70 ވަނައިގައެވެ.

އެ ގައުމު ހިމެނިފައި ވަނީ އުރުގުއޭ އަދި މިސްރުގެ އިތުރުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ އެކު ގްރޫޕް އޭގައެވެ. މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މާދަމާ ރޭ އެ ޓީމު ނުކުންނާނީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް