15 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 02 ނޮރަ
07 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05

ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމް

ލޮޕެޓެގީ ވަކިކޮށް ސްޕެއިންގެ ކޯޗަކަށް ހިއެރޯ

  • އެމަގާމުގައި މީގެ ކުރިން ހުރި ލޮޕެޓެގީ ވަނީ ރެއާލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވާން އެއްބަސްވެފައި
  • ހިއެރޯ ހުރީ ސްޕެއިންގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 17:31 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންތިހާބީ ނައިބު ރައީސަށް އަނިޔާވެ، އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދީފި
  2. ނަޝީދު މިނިވަންކުރުމާ ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ޕީޕީއެމްގެ ނުވަ މެމްބަރުން
  3. ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅަށް ދައުލަތުން ދުވާލަކު ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ!
  4. ރައީސް ނަޝީދު އައިޑީކާޑް ހެއްދެވުމަށް އުކުޅަހު ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި
  5. އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތައް މިއަދު އިއުލާންކުރަނީ
  6. ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ނާސްތާ، ޑިގްރީއަށް ކިޔަވައި ދިނުން ވެސް ހިލޭ!
  7. ދުވަހަކުވެސް ދެކިލައްވަން ބޭނުންފުޅުނުވި މަންޒަރު ވެރިކަމުގައި ހުންނަވަނިކޮށް ބައްލަވަން މަޖުބޫރުވީ
  8. ނޮވެމްބަރު 19 ގައި ރައީސް ސޯލިހު އާއި ގާސިމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް!


ސްޕެއިންގެ ގައުމީ ޓީމިގެ ވަގުތީ ކޯޗު ފެނާންޑޯ ހިއެރޯ -- ފީފާ

ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަގާމުގައި ހުރި ހޫލިއަން ލޮޕެޓެގީ އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް އެ މަގާމަށް ފެނާންޑޯ ހިއެރޯ އައްޔަނުކޮށްފިއެވެ.

އުމުރުން 51 އަހަރުގެ ލޮޕެޓެގީ އެ މަގާމުން ވަކިކުރީ ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއަށް އެންގުމެއް ނެތި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް އައުމަށް އޭނާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. ލޮޕެޓެގީ ވަނީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާ ހަވާލުވުމަށް އަންގާރަ ދުވަހު އެއްބަސްވެފައެވެ.

ލޮޕެޓެގީ ވަކިކުރުމާ އެކު ސްޕެއިނުން ވަނީ އެ ގައުމުގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި ފެނާންޑޯ ހިއެރޯ އެ މަގާމަށް އައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. އޭނާ ސްޕެއިންއަށް އިރުޝާދު ދޭނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ނިޔަލަށެވެ.

ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ލުއިސް ރުބިއާލޭސް ބުނީ ނިންމާ ކޮންމެ ނިންމުމެއްގެ ސަބަބުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުވާނެ ކަމަށާއި ލޮޕެޓީގަކީ މޮޅު ކޯޗަކަށްވުމާ އެކު އެ ނިންމުން ނިންމަން ވަރަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ވޯލްޑް ކަޕް ފެށެން އެންމެ ދުވަހަކަށް ވެފައިވަނިކޮށް އެފަދަ ނިންމުމެއް ނިންމަން ޖެހުނީ މަޖުބޫރުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ރުބިއާލޭސް ބުނީ މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ޓީމު އިތުރަށް ވަރުގަދަވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށާއި ލޮޕެޓީގަށް އޮތް އިހުތިރާމް ކުޑަނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރެއާލްގެ ކޯޗުގެ މަގާމާއި ލޮޕެޓެގީ ހަވާލުވާކަން އެނގުމުން ރުބިއާލޭސް ވަނީ ރުޅިވެރިކަން އިސްކޮށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މޮސްކޯގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ފީފާގެ ކޮންގްރެސް ނިމުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިން ކޭމްޕް ކުރަމުންދާ ކްރަސަންޑޯރ އަށް އެނބުރި ގޮސްފައެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ސްޕެއިންގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނޭ އެންމެ ސީނިއަރ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޯސް އަދި ވައިސް ކެޕްޓަން އަންދްރޭސް އިނިއެސްޓާ ވަނީ ލޮޕެޓެގީ އެމަގާމުން ވަކިނުކުރުމަށް އެދިފައެވެ.

ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ 2016 ވަނަ އަހަރު ރިޓަޔާ ކުރުމާ އެކު ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަގާމައި ހަވާލުވި ލޮޕެޓެގީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ޓީމު ކުޅުނު 20 މެޗުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ލޮޕެޓީގެ ބަދަލުގައި އެމަގާމާއި ހަވާލުވި ހިއެރޯއަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އެސިސްޓަން ކޯޗުގެ މަގާމު ވެސް ފުރާފައިވާ ކޯޗެކެވެ. މި ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ސްޕެއިންގެ ޓީމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިން ހިމެނިފައި ވަނީ އީރާނާއި މޮރޮކޯ އަދި ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ޕޯޗުގަލްއާ އެކު ގްރޫޕް ބީގައެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު ޕޯޗުގަލްއާ ދެކޮޅަށް ސްޕެއިން ނުކުންނައިރު ދެވަނަ މެޗުގައި އޭގެ ފަސް ދުވަސް ފަހުން އެގައުމު ނުކުންނާނީ އިރާނާ ދެކޮޅަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ސްޕެއިން ނުކުންނާނީ މޮރޮކޯއާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް