18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ފިތުރު ޒަކާތް

ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މާލެއިން 4 މިލިއަން ރުފިޔާ، ބޮލަކަށް 1،300ރ.

 • ރާއްޖޭގައި ފަގީރުންގެ އަދަދު 16،294 އަށް އަރާ
 • މާލޭގެ ފަގީރުންގެ އަދަދަކީ 3،299ރ.
 • ފަގީރުންގެ އަދަދު ދަނީ އިތުރުވަމުން
ޙުސައިން ޙަސަން | hucenhassan

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 14:40 | |

މަގުބޫލް

 1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
 2. އެނގޭތަ؟: އިބޫއަކީ މޮޅު ފޮޓޯގްރާފަރެއް!
 3. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
 4. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
 5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
 6. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
 7. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
 8. ރާއްޖެ ޓީވީގެ އަބުރުފުޅު ފަންޑަށް މިހާރު ނޫހުން އެހީވެއްޖެ


ޒަކާތް ބަލައިގަތުން: ޒަކާތުގެ ފައިސާ ބަހަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހަތަރު މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި މާލޭގައި ތިބި ފަގީރުންނަށް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު ޖެހެނީ ބޮލަކަށް 1،300ރ. ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި މާލެއިން 3،299 މީހަކު މިއަހަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި މާލެއިން ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ 3،142 މީހެކެވެ. އެހެންކަމުން މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ، މިއަހަރު ފަގީރުންގެ ލިސްޓަށް 157 މީހަކު މާލެއިން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު މުޅި ރާއްޖެ އިން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ވަނީ 16،294 މީހުންނެވެ. އެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރު މަދެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖޭގައި ތިބި ފަގީރުންގެ އަދަދަކީ 16،205 މީހުންނެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މާލޭގައި ޒަކާތް ބަހަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ޒަކާތުގެ ފައިސާ ބެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައި ކަމަށެވެ. ޒަކާތް ބަހާނީ ބޮލަކަށް 1،300 ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކަމަށާއި ހެނދުނު 10:00 އިން ފެށިގެން މެންދުރު ފަހު 3:30 އަށް ޒަކާތުގެ ފައިސާ ދޫކުރާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް މެންދުރު ނަމާދަށް ޒަކާތް ބެހުން މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ރޭގަނޑު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ބަހަނީ 9:00 އިން ފެށިގެން 11:00 އަށެވެ. ގޮވާމުގެ ބާވަތްތަކުން ޒަކާތް ބެހުން، އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ ހޯލުގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބޮލަކަށް ބަހާފައި ވަނީ 1،250ރ. އެވެ. ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު މާލޭ ސަރަހައްދުން ތިން މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބުނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް