23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ރަމަޟާން 1439

މާރުކޭޓުގައި ކުރުނބާގެ އަގު ހެޔޮވެއްޖެ

  • މާރުކޭޓުގައި އެންމެ ގިނައިން ލިބެން ހުރީ ލ. އަތޮޅާއި ކާށިދޫ ކުރުނބާ
  • ދޮންކެޔޮ ލިބެން ހުރީ 10ރ. އަށް ތިން ވަށް
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 14:12 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  3. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް


ކުރުނބާ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މާރުކޭޓުގައި ކުރުނބާގެ އަގު ހެޔޮވެއްޖެއެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ކުރުނބާ ލިބެން ހުރީ ބޮޑެތި ކުރުނބާ 30ރ. އާއި 40ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. އަދި ކުޑަ ކުރުނބައެއް ލިބެން ހުރީ 20ރ. އާއި 25ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. 

ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު ކުރުނބާ ލިބެން ހުރީ 30ރ. އާއި 50ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައެވެ. އަގުތައް ހެޔޮވެފައި ވަނީ ކުރުނބާ ލިބޭ މިންބަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

މާރުކޭޓުގައި އެންމެ ގިނަ އިން ލިބެން ހުރީ ލ. އަތޮޅާއި ކާށިދޫ އިން ގެންނަ ކުރުނބައެވެ.

މާރުކޭޓުގައި ލިބެން ހުރި އެހެން ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ދޮންކެޔޮ ލިބެން ހުރީ 10ރ. އަށް ތިން ވަށް އަދި 5ރ. އަށް ވަކެކެވެ.

ކާށި ލިބެން ހުރީ 4ރ. އާއި 5ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައެވެ. ފަޅޯ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 30ރ. އަށެވެ. ކިއުކަމްބާ ކިލޯއެއް 30ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ބަރަބޯ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 25ރ. އަށެވެ. ފޭރު ކިލޯއެއް 65ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު އަނބު ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 60ރ. އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކަރާ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 70ރ. އަށެވެ. ކަރާގެ އަގު އަދިވެސް ދަނީ އުފުލެމުންނެވެ. 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ވަންދުވީތަ؟

10 މަސް ކުރިން

ވަންދުވީތަ؟

2
0