25 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | އަންގާރަ | 05 އަތަ
15 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:14
މަޣްރިބް 18:03
އަސްރު 15:07
މެންދުރު 12:02
އިރުއަރާ 05:53
ފަތިސް 04:42

އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ގޮފިތަކުގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރާނަން: ހަސަން ލަތީފު

  • ރަށްރަށުގެ އެމްޑީޕީ ގޮފިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ކުރަންޖެހޭ
  • ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރައީސް ނަޝީދަށް ވާދަކުރެއްވޭނެ ކަމަށް ޝައްކެއް ނުކުރޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 18:49 | |

މަގުބޫލް

  1. ބްރިޖް އެޅުމުން ވެސް ޔޫތު ސިޓީއިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  2. އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުން ވެސް ކުޅުދުއްފުށިން ރައީސް ޔާމީނަށް ބުނީ ނޫނެކޭ!
  3. ޖަލުގައި ބަންދުގައި ތިބި ފަރާތްތައް ދޫކޮށްލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް އިންތިޚާބީ ރައީސް ފައްޓަވައިފި
  4. ބަލި ގަބޫލު ކުރައްވާ ޔާމީން އިބޫއާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ
  5. ޝައިޚް އިމްރާންގެ އަނބިކަބަލުންގެ ފޯނު ނަންބަރުން ދައުރުވާ މެސެޖަކީ ގޮތް ނޭނގޭ ބަޔަކު ހިންގާ ޖަރީމާއެއް!
  6. ޝަހީމްގެ އަމިއްލަފުޅު ރަށުން ވެސް ބޮޑު ބައްޔެއް!
  7. އިބޫއަކީ ކޮން ބޭފުޅެއްކަން އެނގޭތަ؟
  8. ޖެނެރަލް ޝިޔާމްގެ ސާބަސް ސިފައިންނަށް!


ހަސަން ލަތީދު ކެމްޕެއިން ދަތުރު -- ރާއްޖެއެމްވީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑީޕީން ކުރައްވާ އެންމެ ބޮޑު މަސައްކަތަކީ މުޅި ޕާޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ އެމްޑީޕީ ގޮފިތަކުގެ ހިންގުން ވަރުދަކުރުން ކަމަށް ޗެއާޕަސަން ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހަސަން ލަތީފު ވިދާޅުވީ، ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެނީ ރަށްރަށުގެ އެމްޑީޕީ ގޮފިތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް އިތުރު ކުރުން ކަމަށެވެ. ހަސަން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ އާއްމު މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ނ. އަތޮޅާއި ޅ. އަތޮޅަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގާ އާއްމު މެންބަރުންގެ އެންމެ ބޮޑު ސުވާލަކަށް ވެފައިވަނީ، 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓްގެ ގޮތުގައި ރައީސް ނަޝީދު ފެނިގެންދާނެ ކަމާ މެދު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަން އާއްމު މެންބަރުންނަށް ވަރަށް ރަގަޅަށް އޮޅުން ފިލުވާދީފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ހަސަން ވިދާޅުވި ރައީސް ނަޝީދަށް 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވޭނެ ކަމާ މެދު އެމަނިކުފާނު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ހަސަން ލަތީފު އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާ އާއްމު މެންބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ނ އަތޮޅާ ޅ އަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ މިމަހުގެ 12 އިން 14 ވަނަ ދުވަހަށެވެ. ދެ ދުވަހުގެ މިދަތުރުގައި އެ ދެ އަތޮޅުގެ ހަތް ރަށަކަށްވަނީ ވަޑައިގަންނަވާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އިތުރު އަތޮޅުގެ އެމްޑީޕީގެ އާއްމު މެންބަރުންނަށް ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށްޓަކާއި އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ވަޑައިގަތުމަށް ރޭވިފަވިފައިވާ ކަމަށް ހަސަން ލަތީފު ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2041 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް