18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 09 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ފިތުރު ޒަކާތް

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށިން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި

  • 8903 މީހަކު ޒަކާތް ދައްކާފައިވޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 13:05 | |

މަގުބޫލް

  1. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  2. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  3. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  4. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  5. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް
  8. އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ސިހުރު ހަދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ -- ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން 140،190ރ ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅި މުއްދަތު އަންގާރަ ދުވަހު ހަމަވިއިރު ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލަށް 8903 މީހަކު ޒަކާތް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން ޒަކާތް ދައްކާފައިވަނީ އާދައިގެ ހަނޑުލުންނެވެ. އާދައިގެ ހަނޑުލުން 8115 މީހަކު ޒަކާތް ދައްކާފައި ވެއެވެ. އެއީ 97380ރ އެވެ.

ތައިލެންޑް ހަނޑުލުން 580 މީހަކު ޒަކާތް ދައްކާފައިވާއިރު، އެއީ 27840ރ އެވެ. ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން 208 މީހަކު ޒަކާތް ދައްކާފައިވާއިރު، އެއީ 14970ރ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ފެށީ ރަމަޟާންމަހު ފަސްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް