22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

ފިތުރު ޒަކާތް

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ކުޅުދުއްފުށިން ލައްކައަކަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ބަލައިގެންފި

  • 8903 މީހަކު ޒަކާތް ދައްކާފައިވޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން | phaxyn

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 13:05 | |

މަގުބޫލް

  1. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
  2. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
  3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
  4. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
  5. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
  6. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
  7. މިސް އިންޑިއާ 2018 އަށް އަނުކްރީތީ!
  8. ޖޭޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރުންގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެއްޖެ!


ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ -- ކުޅުދުއްފުށި އޮންލައިން

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށިން 140،190ރ ބަލައިގަނެފައިވާކަމަށް ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފި އެވެ.

ޒަކާތް ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅި މުއްދަތު އަންގާރަ ދުވަހު ހަމަވިއިރު ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލަށް 8903 މީހަކު ޒަކާތް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނައިން ޒަކާތް ދައްކާފައިވަނީ އާދައިގެ ހަނޑުލުންނެވެ. އާދައިގެ ހަނޑުލުން 8115 މީހަކު ޒަކާތް ދައްކާފައި ވެއެވެ. އެއީ 97380ރ އެވެ.

ތައިލެންޑް ހަނޑުލުން 580 މީހަކު ޒަކާތް ދައްކާފައިވާއިރު، އެއީ 27840ރ އެވެ. ބާސްމަތީ ހަނޑުލުން 208 މީހަކު ޒަކާތް ދައްކާފައިވާއިރު، އެއީ 14970ރ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަންނަ ފެށީ ރަމަޟާންމަހު ފަސްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް