23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 03 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ބޮލީވުޑް

ރޭސް 3 ގެ ޚާއްސަ ސްކްރީނިންއެއް ދައްކާލައިފި

  • ޚާއްސަ ސްކރީނިންއެއް ދައްކާލައިފައި ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު
  • ރޭސް 3 ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތްރީ ޑީ ކޮށް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 09:28 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  6. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  7. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  8. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!


ރޭސް 3 ގައި ހިމެނޭ ތަރިން -- ޔޫޓިއުބް

މިމަހު 15 ގައި ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޭސް 3 ގެ ޚާއްސަ ސްކްރީނިން އެއް ދައްކާލައިފިއެވެ.

ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ފަރާތްތަކަށް މި ފިލްމުގެ ޚާއްސަ ސްކރީނިންއެއް ދައްކާލަފައި ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެވެ.

މި ފިލްމް ބަލަން ދިޔަ ތަރިންގެ ތެރޭގައި ސަލްމާން ޚާންގެ ކޮއްކޮ ސުހައިލް ޚާން އާއި އަންހެނުން ސީމާ ޚާން އަދި އޭނާގެ ދެ ފިރިހެން ދަރިންނާއި ފިލްމް އުފައްދާ ޑޭވިޑް ދަވަން، ސާޖިދް ނަދިއަވާލާ ހިމެނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކްރިކެޓް ކުޅުންތެރިޔާ މަހިންދްރަ ސިންގް ދޯނީ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ސާކްޝީ ދޯނީ، ޑެވިޑް ދަވަން އަދި ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އަންހެނުން ތާންޔާ ޑިއޯލް ހިމެނެއެވެ.

މި ޚާއްސަ ސްކްރީނިން ގައި ފިލްމްގެ ތަރިން ކަމަށްވާ ސަލްމާން ޚާން އާއި  ޖެކްލިން ފެނާންޑޭޒް އާއި ބޮބީ ޑިއޯލް، ޑެއިޒީ ޝާހު، ސާޒިބް ސަލީމް އަދި އަނިލް ކަޕޫރު ވަނީ ފެނިގެން ގޮސްފައެވެ.

ރޭސް 3 ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތްރީ ޑީ ކޮށެވެ.

މި ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ރިލީޒްކޮށްފައި ވަނީ 2008 ވަނަ އަހަރުއެވެ. "ރޭސް 2" ރިލީޒް ކޮށްފައި ވަނީ 2013 ގައެވެ. މި ދެ ފިލްމްގައި ވެސް ސައިފް އަލީ ޚާން ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދިޔަ އިރު މި ފަހަރުގެ ފިލްމުން އޭނާ ފެނިގެން ނުދާނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް