22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

އާސެނަލްގެ ޓްރާންސްފާތައް

ލޫކަސް ޓޮރޭރާގެ ސޮއި ހޯދަން އާސެނަލްއިން މަސައްކަތްކުރަނީ

  • ޓޮރޭރާގެ އަގަކީ 26 މިލިއަން ޕައުންޑް
  • ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފަރގައި އާސެނަލްއިން އިތުރު ކުޅުންތެރިން ގެންނާނެ
މިއުވާން މުހައްމަދު | Miuvaan

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 07:25 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔޫރަޕުގެ ފިނިން ރައީސް އޮފީހުގެ ފިނި ކޮޓަރިއަށް؟
  2. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
  3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
  4. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
  5. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
  6. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
  7. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
  8. މަރުގެ އަދުބު ތަންފީޒުކުރަން އުމަރު މަސައްކަތްކުރެއްވީ އަދީބަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވައިގެން: ނަޝްވާ


ލޫކަސް ޓޮރޭރާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އުރުގުއޭގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރ ލޫކަސް ޓޮރޭރާގެ ސޮއެ ހޯދުމަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގްގެ އާސެނަލްއިން މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަދެއެވެ. 

އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޓޮރޭރާ ކުޅެމުން އަންނަނީ އިޓަލީގެ ސެރީއޭގެ ސެމްޕްޑޯރިއާއަށެވެ. އޭނާގެ އަގު 26 މިލިއަން ޕައުންޑްގައި އުޅޭއިރު، މިއީ އާސެނަލްގެ ބަޖެޓަށް ފެތޭ ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އާސެނަލްއިން އެޓީމުގެ މެދުތެރެ އަންނަ ސީޒަނަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު، ޓޮރޭރާގެ އެހީ މުހިއްމުވާނެއެވެ. 

ޓޮރޭރާގެ ސޮއި ހޯދުމަށް އާސެނަލްއިން މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް، އަދި އޭނާ ރަސްމީ ޖަވާބެއް އެކްލަބަށް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ މިވަގުތު ހުރީ ވޯލްޑްކަޕް ކުޅެން ރަޝިޔާގައެވެ. ޓޮރޭރާ އުރުގުއޭގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށީ މިދިޔަ މާޗް މަހުގައެވެ.

ސެމްޕްޑޯރިއާއަށް ޓޮރޭރާ 74 މެޗް ކުޅެފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ 4 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފަރގައި އައު ގޯލް ކީޕަރެއް ހޯދުމަށްވެސް އާސެނަލްއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، ބުންޑަސްލީގާގެ ބޮރޯޝިއާ ޑޯޓްމުންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ގްރީސްގެ ސޮކްރާޓިސް ޕަޕަތަޕޮލޮސް ހޯދުމަށްވެސް އާސެނަލްއިން މަސައްކަތްކުރާކަމަށް އަޑުތައް ފެތުރިފައިއެވެ. މެދުތެރެއިން ފަހަތަށް ކުޅޭ ޕަޕަތަޕޮލޮސް ގެންނާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އާސެނަލްއިން ހާމަކުރާނީ އަންނަ ޖުލައި މަހުގައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އާސެނަލްއިން ވަނީ ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ޑިފެންޑަރ ސްޓީވަން ލިކްސްޓެއިނަރވެސް އެޓީމަށް ނަގާފައެވެ. އިޓަލީގެ ޔުވެންޓަސްއަށް ކުޅެމުން އައި މިކުޅުންތެރިޔާ ގެނައީ ހިލޭ ޓްރާންސްފަރއެއްގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް