18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 09 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:19
އަސްރު 15:27
މެންދުރު 12:14
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:48

ހަނދު ބެލުން

ހަނދު ބެލުމުގައި އެހީވެދިނުމަށް ސައުދީގެ ސްޕްރީމް ކޯޓުން ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ

  • ރޯދަ މަހު 29 ވަނަ ދުވަހު ހަނދު ފެނޭތޯ ބަލައިދޭން ވަނީ އެދިފައި
  • ހަނދު ފެނިއްޖެނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެކަން އެންގުމަށް ވަނީ އެދިފައި
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް | @arushams

| 13 ޖޫން 2018 | ބުދަ 05:15 | |

މަގުބޫލް

  1. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  2. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  3. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  4. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  5. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް
  8. އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ސިހުރު ހަދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


ހަނދާއެކު އުޑުމަތި ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރެއް -- ޝަޓާ ސްޓޮކް

ރޯދަ މަސް ނިމޭނެ ދުވަސް ކަނޑަ އެޅުމަށްޓަކައި ހަނދު ފެނޭތޯ ބަލައިދިނުމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެއެވެ. ސައުދި އަރަބިއްޔާއިން ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ރޯދަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ހަނދު ފެނޭތޯ ބަލައި ދިނުމަށް އެދިފައެވެ. ހަނދު ފެނިއްޖަ ނަމަ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އެންމެ ކައިރީގައި ހުރި ކޯޓަށް އެކަން އެންގުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފައެވެ.

ރޯދަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ހަނދު ފެނިއްޖެ ނަމަ އޭގެ އަނެއް ދުވަހަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަހެވެ. އެހެންނަމަވެސް 29 ވަނަ ދުވަހު ހަނދު ނުފެނިއްޖެ ނަމަ، ފިތުރު އީދު އަންނާނީ އިތުރު އެއް ދުވަސް ރޯދަ ހިފުމަށް ފަހުއެވެ. އެހެން ކަމުން ރޯދަ މަސް ނިމޭނެ ތާރީޚު ބެލުމަށްޓަކައި ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ މުސްލިމުން ވެސް ދަނީ ރޯދަ މަހުން 29 ވަނަ ދުވަހަށް ފާރަލުމަށް ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ.

ހަނދު ފެނޭތޯ ބަލަން ޝައުގު ވެރިކަން ހުންނަ މީހުން، އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަނދު ފެނޭތޯ ބަލަން އިންތިޒާމް ކޮށްފައި ހުރި ކޮމިޓީތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ސައުދީގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެއެވެ.

ސައުދީގައި ދުނިޔެއިން ބޭރުގެ ދިރާސާ ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި ސައުދީއަށް ހަނދު ފެންނާނީ ރޯދަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ބުނީ ހަނދު ފެންނަން ފަށާނީ އިރު އޮއްސެން 42 މިނިޓަށް ވެފައި ހުންނަ އިރު ކަމަށާއި އުޑުމަތި ސާފުނަމަ އިރު އޮއްސުމާއެކު ވަރަށް ރީއްޗަށް ހަނދު ފެންނާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް