23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:56
ފަތިސް 04:43

ޕޮއިސް

ޕޮއިސްގެ އީދު ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަންގެ މަޤްސަދަކީ އީދު ހަދިޔާ ހެޔޮއަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 12 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 23:27 | |

މަގުބޫލް

  1. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  2. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  3. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  4. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  8. ފުލުފުލުގައި ދިން ހަމަލާތަކާ އެކު، ލަންކާ އަޑިގަނޑަކަށް!


ޕޮއިސްގެ އީދު ޕްރޮމޯޝަން ޕެކް -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ސެންޓް އަދި ބޮޑީ ސްޕްރޭގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ޕޮއިސުން އީދު ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

ޕޮއިސްގެ ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުﷲ ހުޝާމް ވިދާޅުވީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މަޤްސަދަކީ އީދު ހަދިޔާ ހެޔޮއަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށާއި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެކި އަގުތަކުގެ ގިފްޓްޕެކްތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގިފްޓްޕެކްތަކުގައި ހުރި ޕްރޮޑަކްޓްސްތަކަކީ 50 ޕަސަންޓް ހެޔޮ ކުރެވިފައި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

މި މަހު ޕޮއިސްގެ ފަރާތުން ހޮޓް އައިސް ސްޕޯޓްސް ބޮޑީސްޕްރޭގެ އަންހެން ވައްތަރު ތައާރަފުކޮށްފައިވާއިރު ތަފާތު 8 ވައްތަރު ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. އަދި  އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް އެ ބޮޑީސްޕްރޭ އަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ޕޮއިސުން ބުންޏެވެ.

ޕޮއިސް އިން އިތުރަށް ބުނީ މި ބޮޑީސްޕްރޭތަކުގައި ވަރަށް ތަފާތު ވަސްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާނެ ކަމަށާއި މި ބޮޑީ ސްޕްރޭ އަކީ ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މުހިންމު ބޮޑީ ސްޕްރޭއެއް ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިތުރު އޮފަރތަކާއި ޕްރޮމޯޝަންތައް ތައާރަފު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޕޮއިސް އިން ބުންޏެވެ.

 

 

  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް