18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 08 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ޕޮއިސް

ޕޮއިސްގެ އީދު ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

  • ޕްރޮމޯޝަންގެ މަޤްސަދަކީ އީދު ހަދިޔާ ހެޔޮއަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް
ސިމާހާ ނަސީމް | sim_kamana

| 12 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 23:27 | |

މަގުބޫލް

  1. މަރުހަބާގެ މާފަތިތައް ބަލައިނުގަނެ މެޑަމް ފާތުން ހިތާދޫ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގައި ޖައްސައިފި!
  2. އެނގޭތަ؟: އިބޫއަކީ މޮޅު ފޮޓޯގްރާފަރެއް!
  3. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  4. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  5. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  6. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  7. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  8. ރާއްޖެ ޓީވީގެ އަބުރުފުޅު ފަންޑަށް މިހާރު ނޫހުން އެހީވެއްޖެ


ޕޮއިސްގެ އީދު ޕްރޮމޯޝަން ޕެކް -- ފޮޓޯ : ސިމާހާ ނަސީމް

ސެންޓް އަދި ބޮޑީ ސްޕްރޭގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ޕޮއިސުން އީދު ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

ޕޮއިސްގެ ސޭލްސް އެގްޒެކެޓިވް އަބްދުﷲ ހުޝާމް ވިދާޅުވީ ޕްރޮމޯޝަންގެ މަޤްސަދަކީ އީދު ހަދިޔާ ހެޔޮއަގެއްގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ގަތުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށާއި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އެކި އަގުތަކުގެ ގިފްޓްޕެކްތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގިފްޓްޕެކްތަކުގައި ހުރި ޕްރޮޑަކްޓްސްތަކަކީ 50 ޕަސަންޓް ހެޔޮ ކުރެވިފައި ޕްރޮޑަކްޓްތައް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ.

މި މަހު ޕޮއިސްގެ ފަރާތުން ހޮޓް އައިސް ސްޕޯޓްސް ބޮޑީސްޕްރޭގެ އަންހެން ވައްތަރު ތައާރަފުކޮށްފައިވާއިރު ތަފާތު 8 ވައްތަރު ވަނީ ތައާރަފުކޮށްފައެވެ. އަދި  އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް އެ ބޮޑީސްޕްރޭ އަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ޕޮއިސުން ބުންޏެވެ.

ޕޮއިސް އިން އިތުރަށް ބުނީ މި ބޮޑީސްޕްރޭތަކުގައި ވަރަށް ތަފާތު ވަސްތަކެއް އެކުލެވިގެންވާނެ ކަމަށާއި މި ބޮޑީ ސްޕްރޭ އަކީ ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މުހިންމު ބޮޑީ ސްޕްރޭއެއް ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އިތުރު އޮފަރތަކާއި ޕްރޮމޯޝަންތައް ތައާރަފު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޕޮއިސް އިން ބުންޏެވެ.

 

 

  

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް