22 ނޮވެންބަރު 2018 | ބުރާސްފަތި | 09 ނޮރަ
14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1440
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07

މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 20 މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސް ދީފި

  • ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިކަން ދޮގުކުރޭ
  • މީގެ ކުރިން ވެސް 75 މުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސް ދިން
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 18:04 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައްޔިތުންގެ އާދޭސް: މި މިނިސްޓަރުންނަށް ނަމަނަމަ ރުހުން ނުދޭތި!
  2. މިނިސްޓަރަކަށް މިއައީ ސިފައިންނަށް ބަޑި ޖަހާ ގޮތް ކިޔާދޭކަށް ނޫން: ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
  3. ޚަޝޯގީ މަރާލާ އަޑު ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އޯޑިއޯ އަޑުއެއްސެވުމަށް ޓްރަމްޕް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
  4. ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ވެސް ބޭނުން ސިޔާސި ފިކުރެއްގަ އުޅެވޭނެ: ޔޫތު މިނިސްޓަރު
  5. ސައުދީން ދިން ކާރު މުސްތަފާގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރި މައްސަލަ އޭސީސީން ބަލަނީ
  6. 'މާކަނާ ޝޯ ރާއްޖެޓީވީއަށް!
  7. 29 މަރެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް އެބައޮތް:ސުއޫދު
  8. ރައީސް ސޯލިހުގެ ކެބިނެޓަށް އދ. ގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރުގެ ތައުރީފު


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އިހްތިޖާޖު ކުރަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 20 ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް އަންގައޮ އަނގަބަހުން ނޯޓިސް ދީފި އެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެ މުވައްޒަފުން ގެންގޮސް އެހެން ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް އެނގީ މިދިއަ ހަފްތާގަ އެވެ. ބައެއް މުވައްޒަފުން ގާތު ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނި އިރު އަނެއް ބައި މުވައްޒަފުންނަށް އަމިއްލަ ވަޒީފާ ހޯދުމަށް އަންގާފައިވެ އެވެ. އަދި ފެބްރުއަރީ މަހަށް ވަޒީފާ ނުހޯދާއިފި ނަމަ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނެ ކަމަށް އެންގި ކަމަށްވެ އެވެ.

ނޯޓިސް ދިން މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ވިއްސަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ހިދުމަތް ކޮށްފައިވާ މީހުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަން އަހްމަދު އައިމަން ވިދާޅުވީ، އެފަދަ އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދީފައިނުވާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިންވެސް ވަނީ ފިނޭންސްގެ 75 މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ އިން ވަކިވުމުގެ ނޯޓިސްދީފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލުކުރުމުން އެފަހަރު އެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލި އެވެ. ނަމަވެސް ފިނޭންސްގެ މުވައްޒަފުން އެފަދަ އިހްތިޖާޖުކުރުމުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފާޅުކުރެއްވެވި އެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް