25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 05 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

މާރާމާރީ

ގަމުގައި ޒުވާނަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާ ދީފި

 • ހަމަލާ ދިނީ ފުޓްސަލް ކުޅެން އުޅުނު ޒުވާނަކަށް
 • ހަމަލާ ދިން މީހުން ތިބީ މޫނު ނިވާކޮށްގެން
 • ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބެލެވޭ
އިސްމާއިލް ނާއިލް ނަޝީދު | IxmaealNaail

| 12 ޖޫން 2018 | އަންގާރަ 03:56 | |

މަގުބޫލް

 1. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަށިގޮއްވާލި ދެބެއިންގެ ބައްޕަ ހައްޔަރަށް
 2. ސްރީލަންކާ ބޮމުގެ ހަމަލާ: އެންމެ ފަސް
 3. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
 4. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
 5. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން
 6. މި ހާލަތުގައި ރަނގަޅީ މޫނު ބުރުގާ ނޭޅުން: ލަންކާގެ ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ
 7. ކެންޑިޑޭޓުން މާލީ ބަޔާން ހުށަނާޅައިފިނަމަ ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އައިސްދާނެ
 8. ޖަޕާނުގެ އަސްކަރީ މަނަވަރު ސަމިދާރޭ ރާއްޖޭގައި


ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ގަމު މަތިމަރަދޫ އަވަށުގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒުވާނަކު ޒަޚަމްކޮށްލާފަ -- ސަޕްލައިޑް

ލ ގަމުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ތޫނު އެއްޗަކުން ޒުވާނަކަށް ހަމަލާދީ ޒަޚަމް ކޮށްލައިފިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ގަމު، މަތިމަރަދޫ އަވަށަށް ނިސްބަތްވާ އެ ޒުވާނާއަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީ މަތިމަރަދޫ އަވަށު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި އޭނާ ފުޓްސަލް ކުޅެން އުޅެނިކޮށް އެތަނަށް ދިޔަ ގްރޫޕަކުންނެވެ. މޫނު ނިވާކޮށްގެން ތިބި އެ ގްރޫޕުން އޭނާއަށް ހަމަލާދިނީ ތޫނު އެއްޗަކުންނާއި، ދަގަނޑު ހޮޅިބުރިތަކަކުން ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި ހަމަލާ ދީފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ މެންދަމު 12:45 ހާއިރުއެވެ.

މި ހަމަލާގައި އެ ޒުވާނާގެ ބުރަކަށީގެ އެކި ތަންތަން ވަނީ ތޫނު އެއްޗަކުން ޒަޚަމް ކޮށްލާފައެވެ. އެ ޒުވާނާއަށް މިހާރު ދަނީ ގަމު ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

 

ޒުވާނާއަށް ލިބިފައިވާ ޒަޚަމްތައް

ރަށުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި ހަމަލާ އަކީ ކުރިން ހިނގާފައިވާ މާރާމާރީއަކާއި ގުޅިގެން ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ދީފައިވާ ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރު ފޯނަށް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ، މި ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބަހެއް އަދި ވަނީ ނުލިބިއެވެ. ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ލ ގަމު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން މިހާރު ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުޤީޤު ކުރަމުންނެވެ. އަދި މި ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް