12 ޑިސެންބަރު 2018 | ބުދަ | 04 މުލަ
05 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
އިޝާ 19:15
މަޣްރިބް 17:58
އަސްރު 15:24
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 06:01
ފަތިސް 04:44

ފަލަ ސުރުޚީ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ތައުރީފް ކުރައްވަނީ ރުއްސަން: ނާޒިމް

  • ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްދެއްވުމުން ތައުރީފް ކުރަން ނުޖެހޭނެ
  • ެަރައީސްގެ ދެކަބަލުންނަށް ތައުރީފް ކުރަމުން ގޮސް ކިޔޭ ނުކުޔޭ އެއްޗެއް ނޭނގެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 06:58 | |

މަގުބޫލް

  1. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ފައިސާ ވަނީ 155 މީހެއްގެ އެކައުންޓަށް: އޭސީސީ
  2. ބަހުގެ ހަމަލާއަކާއިއެކު ރައީސް މައުމޫނަށް ރައީސް ނަޝީދު މަރުޙަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ!
  3. ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްގެ މަގާމަށް ޝަމާލު
  4. އަނެއްކާވެސް އިތުރު ބާރުތަކެއް ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި
  5. ރައީސް ސޯލިހް އެމްޑީޕީގެ ޤައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފި
  6. ރާއްޖެޓީވީގެ ކުރީގެ ސީއޯއޯ ފިޔާޒުއަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަން ގަލަން
  7. އެތެރޭގެ އުދުހުންތަކުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެ: މިނިސްޓަރ
  8. އާޒިމާއާއި އެކު ވަޑައިގަތުމުން ޒަމީރުއާ ފުލުހުން ސުވާލެއް ނުކުރި


ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ޕީޕީއެމް މަޖިލީސް މެންބަރުނާއި މިނިސްޓަރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމަށް ކުރައްވާ ތައުރީފަކީ, ހުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއްގައި ކުރައްވަންޖެހޭ އަދި އުޅުއްވަންޖެހޭ ގޮތް ކަމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓާރުންނާއި ޕީޕީއެމް މަޖިލީސް މެންބަރުން ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ތައުރީފް ކުރުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެ އަމަލަކީ ނާޒިމު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ހުދުމުހުތާރު ވެރިއެއްގެ އަރިހުގައި ތިއްބަވައިގެން މިނިސްޓަރުން ނުވަތަ ޕާލިމްންޓް ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން އެންމެ ދައްކަވަން އެކަށީގެންވާ ސިފަ އެވެ. 

ހުދުމުތާރު ވެރިއެއްގެ ކައިރީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން، އެ ވެރިޔަކު ރުއްސައިގެން ކަމެއް ކުރެވޭނެ ކޮންމެ މަގެއް ބަލަމުންދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހަމަ ބުއްދިން ވިސްނައިފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެބެފުޅުންނަށް އެ ކުރެވެނީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަން އެނގޭނެ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެޑަމް ފާތުން ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ފެއްޓެވުމުން އެކަމަނާ ވަރު ބޭފުޅެއް ނެތިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު އެބޭފުޅުންނަށް  މުސާރަ ދެއްވަނީ މެޑަމް ފާތުމައެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެބޭފުޅުން ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގޮސްތިބެ މެޑަމް ފާތުންގެ މޮޅު ވާހަކަ ދައްކަން ލަދެއް ނުގަނޭތޯ އޭނާ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

ބައެއް މެންބަރުން ރައީސްގެ ދެކަބަލުންނަށް ތައުރީފް ކުރަމުން ގޮސް ކިޔޭ ނުކުޔޭ އެއްޗެއް ނޭނގި ބުއްދި ފިލައިދާ ހިސާބަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާކަން ނާޒިމް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވަފައެވެ.

އެވާހަކަ ތަކަކީ ހިތުން ރުހުމުން ދައްކާ ވާހަކަ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއީ ބަޔަކު ނުވަތަ ވެރިއަކު ރުއްސަން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ އެ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ހުންނަވާ ވެރިއަކަށް ލާޒިމް ކަމަކަށް ވާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްދެއްވުމުން ތައުރީފް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިލެކްޝަންސް ކޮނިޝަނެއް އޮވެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ބޭފުޅުނަށްކުރިމަތިލެވޭ އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބާއްވާފިނަމަ  ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިކާބް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް