16 ފެބުރުއަރީ 2019 | ހޮނިހިރު | 03 ހިޔަވިހާ
11 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

ފަލަ ސުރުޚީ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުންނަށް ތައުރީފް ކުރައްވަނީ ރުއްސަން: ނާޒިމް

  • ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްދެއްވުމުން ތައުރީފް ކުރަން ނުޖެހޭނެ
  • ެަރައީސްގެ ދެކަބަލުންނަށް ތައުރީފް ކުރަމުން ގޮސް ކިޔޭ ނުކުޔޭ އެއްޗެއް ނޭނގެ
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 06:58 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ފަނޑިޔާރު ފާއިޒާއި، މުއުތަސިމް ވަކިކުރުމަށް މެންބަރުންނަށް 10 މިލިއަން!
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ތިމަންނާ ހަމައެކަނި ޑޮލަރު ގަތީއޭ ބުނެ މިކަން ހިންދާލެވޭކަށް ނެތް!
  7. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  8. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި


ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

ޕީޕީއެމް މަޖިލީސް މެންބަރުނާއި މިނިސްޓަރުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމަށް ކުރައްވާ ތައުރީފަކީ, ހުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއްގައި ކުރައްވަންޖެހޭ އަދި އުޅުއްވަންޖެހޭ ގޮތް ކަމަށް ވައިކަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ޓީވީގެ "ފަލަ ސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމުގައި ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިނިސްޓާރުންނާއި ޕީޕީއެމް މަޖިލީސް މެންބަރުން ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނަށް ތައުރީފް ކުރުން ނޫން ކަމެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެ އަމަލަކީ ނާޒިމު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި، ހުދުމުހުތާރު ވެރިއެއްގެ އަރިހުގައި ތިއްބަވައިގެން މިނިސްޓަރުން ނުވަތަ ޕާލިމްންޓް ގްރޫޕްގެ މެންބަރުން އެންމެ ދައްކަވަން އެކަށީގެންވާ ސިފަ އެވެ. 

ހުދުމުތާރު ވެރިއެއްގެ ކައިރީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން، އެ ވެރިޔަކު ރުއްސައިގެން ކަމެއް ކުރެވޭނެ ކޮންމެ މަގެއް ބަލަމުންދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހަމަ ބުއްދިން ވިސްނައިފި ކަމުގައި ވަނީނަމަ އެބެފުޅުންނަށް އެ ކުރެވެނީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫންކަން އެނގޭނެ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މެޑަމް ފާތުން ކެމްޕޭން ޖަލްސާ ފެއްޓެވުމުން އެކަމަނާ ވަރު ބޭފުޅެއް ނެތިގެން ވާހަކަ ދައްކަމުންދާއިރު އެބޭފުޅުންނަށް  މުސާރަ ދެއްވަނީ މެޑަމް ފާތުމައެއް ނޫން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެބޭފުޅުން ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ގޮސްތިބެ މެޑަމް ފާތުންގެ މޮޅު ވާހަކަ ދައްކަން ލަދެއް ނުގަނޭތޯ އޭނާ ވަނީ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

ބައެއް މެންބަރުން ރައީސްގެ ދެކަބަލުންނަށް ތައުރީފް ކުރަމުން ގޮސް ކިޔޭ ނުކުޔޭ އެއްޗެއް ނޭނގި ބުއްދި ފިލައިދާ ހިސާބަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާކަން ނާޒިމް ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވަފައެވެ.

އެވާހަކަ ތަކަކީ ހިތުން ރުހުމުން ދައްކާ ވާހަކަ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއީ ބަޔަކު ނުވަތަ ވެރިއަކު ރުއްސަން ދައްކާ ވާހަކަ ތަކެއް ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

 ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމަކީ އެ ރައްޔިތުން ހޮވާފައި ހުންނަވާ ވެރިއަކަށް ލާޒިމް ކަމަކަށް ވާއިރު ރައްޔިތުންނަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްދެއްވުމުން ތައުރީފް ކުރަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިލެކްޝަންސް ކޮނިޝަނެއް އޮވެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ބޭފުޅުނަށްކުރިމަތިލެވޭ އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބާއްވާފިނަމަ  ރައީސް ޔާމީނަށް ރިޔާސީ އިންތިކާބް ކާމިޔާބު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް