22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
އިޝާ 19:39
މަޣްރިބް 18:21
އަސްރު 15:36
މެންދުރު 12:12
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:37

ހެރީއާ މޭގަން

ހެރީއާ މޭގަން އޮސްޓްރޭލިއާއަށާއި ނިއުޒިލެންޑަށް

  • މިއީ ހެރީއާއި މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ފަހުން ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 08:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ޔޫރަޕުގެ ފިނިން ރައީސް އޮފީހުގެ ފިނި ކޮޓަރިއަށް؟
  2. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
  3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
  4. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
  5. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
  6. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
  7. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
  8. މަރުގެ އަދުބު ތަންފީޒުކުރަން އުމަރު މަސައްކަތްކުރެއްވީ އަދީބަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭނެކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވައިގެން: ނަޝްވާ


ހެރީއާއި މޭގަން -- ބީބީސީ

ހެރީއާ މޭގަން އޮސްޓްރޭލިއާއަށާއި ނިއުޒިލޭންޑަށް ދިއުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިއީ ހެރީއާއި މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ފަހުން ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެވެ.

ހެރީގެ މަންމާފުޅު ޑަޔާނާ އާއި ބައްޕާފުޅު ޗާލްސް ކައިވެނިބައްލަވައިގަތުމަށްފަހު ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީވެސް މި ދެގައުމަށެވެ.

ކެންސިންޓަން ޕެލަސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހެރީއާއި މޭގަންއަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ނިއުޒިލެންޑް ސަރުކާރުން ވަނީ އެދެގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ. އެ ދެގައުމަށްފަހު އެދެމަފިރިކަނބަލުން ވަޑައިގަންނަވާނީ ފިޖީ އަދި ޓޮންގާއަށް ކަމަށް ކެންސިންޓަން ޕެލަސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހެރީއާއި މޭގަން އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ނިއުޒިލެންޑަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު 2014 ވަނަ އަހަރު ހެރީގެ ބޭބޭފުޅު ޕްރިންސް ވިލއަމްއާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑިލްޓަންވެސް ވަނީ އެދެގައުމަށް ވަޑައިގެން 18 ދުވަސް ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.

ޕްރިންސް ވިލއަމްއާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑިލްޓަން

ހެރީގެ މަންމާފުޅު ޑަޔާނާ އާއި ބައްޕާފުޅު ޗާލްސް އެދެގައުމުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވަނީ 41 ދުވަހެވެ. އެއީ 1983 ގައެވެ.

ޑަޔާނާ އާއި ޗާލްސް

ހެރީއާއި މޭގަން އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ނިއުޒިލެންޑުގައި ހޭދަކުރައްވާނީ ކިހާ ދުވަހެއް ކަމެއް އަދި ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ހެރީއާއި މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް