25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ހެރީއާ މޭގަން

ހެރީއާ މޭގަން އޮސްޓްރޭލިއާއަށާއި ނިއުޒިލެންޑަށް

  • މިއީ ހެރީއާއި މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ފަހުން ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 11 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 08:48 | |

މަގުބޫލް

  1. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  2. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  3. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  4. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  5. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ
  6. ކުޑަކުއްޖެއްގެ އާދޭސް ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް!
  7. ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ރަޝީދަށް އިނާޔަތް ދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި
  8. ހަމަލާދިން ނުވަ މީހުންގެ ތެރެއިން އަށް މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ލަންކާ ފުލުހުން


ހެރީއާއި މޭގަން -- ބީބީސީ

ހެރީއާ މޭގަން އޮސްޓްރޭލިއާއަށާއި ނިއުޒިލޭންޑަށް ދިއުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިއީ ހެރީއާއި މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަތް ފަހުން ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެވެ.

ހެރީގެ މަންމާފުޅު ޑަޔާނާ އާއި ބައްޕާފުޅު ޗާލްސް ކައިވެނިބައްލަވައިގަތުމަށްފަހު ރަސްމީދަތުރުފުޅެއްގައި ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީވެސް މި ދެގައުމަށެވެ.

ކެންސިންޓަން ޕެލަސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހެރީއާއި މޭގަންއަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ނިއުޒިލެންޑް ސަރުކާރުން ވަނީ އެދެގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ. އެ ދެގައުމަށްފަހު އެދެމަފިރިކަނބަލުން ވަޑައިގަންނަވާނީ ފިޖީ އަދި ޓޮންގާއަށް ކަމަށް ކެންސިންޓަން ޕެލަސްއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހެރީއާއި މޭގަން އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ނިއުޒިލެންޑަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު 2014 ވަނަ އަހަރު ހެރީގެ ބޭބޭފުޅު ޕްރިންސް ވިލއަމްއާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑިލްޓަންވެސް ވަނީ އެދެގައުމަށް ވަޑައިގެން 18 ދުވަސް ހޭދަކުރައްވާފައެވެ.

ޕްރިންސް ވިލއަމްއާއި އަނބިކަނބަލުން ކޭޓް މިޑިލްޓަން

ހެރީގެ މަންމާފުޅު ޑަޔާނާ އާއި ބައްޕާފުޅު ޗާލްސް އެދެގައުމުގައި ހޭދަކުރައްވާފައިވަނީ 41 ދުވަހެވެ. އެއީ 1983 ގައެވެ.

ޑަޔާނާ އާއި ޗާލްސް

ހެރީއާއި މޭގަން އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ނިއުޒިލެންޑުގައި ހޭދަކުރައްވާނީ ކިހާ ދުވަހެއް ކަމެއް އަދި ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ. ހެރީއާއި މޭގަން ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައިވަނީ މެއި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް