25 އޭޕުރިލް 2019 | ބުރާސްފަތި | 04 ބުރުނު
18 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:21
މެންދުރު 12:08
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:42

ކަނޑުމަހުގެ އަގު

ކަނޑު މަހުގެ އަގު އަނެއްކާވެސް ހެޔޮވެއްޖެ

  • ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް އުޅެނީ 35ރ. އާއި 50ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި
  • މަހުގެ އަގު އުފުލިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 10 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 14:26 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  6. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  7. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ
  8. ސަރުކާރު ހިއްސާވާ އެއްވެސް ކުންފުންޏަކަށް ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ މިންވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިނުން މަނާ


ކަނޑު މަސް -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

މަސް ކިލޯއެއް 80ރ. އިން 50ރ. އަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

މަސް  މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ، މަހު އަގު ހެޔޮވެފައިވަނީ މަސް ބާނާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޢީދާ ދިމާކޮށް އަނެއްކާވެސް އަގު އުފުލިގެންދާނެ ކަމަށް މަސް ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަސްވަރު ކަމުން މާރުކޭޓުގައި ފަރުމަސް ލިބެން ހުރި މިންވަރު ވަނީ މަދުވެފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދުވަސްވަރު ކަނޑުމަސް މާރުކޭޓުގައި ވަނީ ތިޔާގިވެފަ އެވެ.

 ކަނޑު މަހުގެ އަގުތަކަށް ބަލާ އިރު ކިލޯއެއް އުޅެނީ 35ރ. އިން 50ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ.

 މަސްވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ އާންމު ގޮތެއްގައި ރަމަޟާން މަހުގެ ފަހު ދުވަސްކޮޅުގައި އަގު އުފުލޭ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މިއަހަރު މަސް ލިބުނު ވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން އަގުތައް ހެޔޮވީ ކަމަށެވެ.

ރަމަޟާން މަސް ފެށުނު އިރު ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 40ރ. އާއި45ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރަމަޟާން މަހުގެ މެދުތެރޭގައި އަގުތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފުލިގެން ގޮސްފަ އެވެ.އެގޮތުން ކަނޑު މަސް ކިލޯއެއް 70ރ. އިން ފެށިގެން 80ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކަށް ވެސް އެރި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް

ރަމަލާންމަހުގެ

10 މަސް ކުރިން

މާތްވެގެންވާ ރަމަލާންމަހުގެ ނާޖާއިސް ފައިދާނަގާނިމުނީތަ؟

1
0