21 ޖެނުއަރީ 2019 | ހޯމަ | 03 ހުވަން
15 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
އިޝާ 19:32
މަޣްރިބް 18:17
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:21
އިރުއަރާ 06:18
ފަތިސް 05:03

ޖޯން ލެސެޓާ

ޕިކްސާގެ ބާނީ ޖޯން ލެސެޓާ އަށްވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު، ކުންފުނި ދޫކޮށްލަނީ

  • ލެސެޓާ އެކުންފުނީގައި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 10 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 12:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައުޝަން ޖިއާންގެ މަރަށް 1 މަސް، އޭނާގެ ފަހު ދުވަސް ދިޔަ ގޮތް މަންމަގެ ދުލުން!
  2. އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރާނަމަ، ސަރުކާރަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: ގާސިމް
  3. އިބްރާ ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކޮށްފި
  4. އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިއަކު މަރުވެއްޖެ، މިއީ ފަސް ވަނަ މަރު
  5. ހޮޅުދޫ ދާއިރާ އާއި ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ފޮށިތައް އަލުން ގުނަނީ
  6. މާލޭގައި އަނެއްކާވެެސް އެކްސިޑެންޓެއް، ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް
  7. ތޮއްޑޫގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޫނު ބުރުގާ އެޅި މީހަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފި
  8. ނާޒިމް ފްރޭމް ކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި


ޖޯން ލެސެޓާ -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

މަޝްހޫރު އެނިމޭޝަން ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޕިކްސާގެ ބާނީ އަދި ޑިޒްނީ އެނިމޭޝަން ސްޓޫޑިއޯގެ ޗީފް ކްރިއޭޓިވް އޮފިސަރ ޖޯން ލެސެޓާގެ މައްޗަށް ވެސް ޖިންސީގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވުމާއެކު އެމަގާމު ދޫކުރަން އޭނާ ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކޮށް ޕިކްސާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޭނާ މިއަހަރު ނިމެންދެން އެކުންފުނީގެ ކޮންސަލްޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށާއި އެއަށް ފަހު އޭނާ ޑިޒްނީ ކުންފުނިން އެއްކޮށް ވަކިވާނެ ކަމަށެވެ.

ފަސްދޮޅަސް އެއް އަހަރުގެ ލެސެޓާ އަކީ މިހާތަނަށް ޕިކްސާއިން ރިލީޒް ކޮށްފައިވާ ކާޓޫންތަކުގެ ކްރިއޭޓިވް ކަންތައްތަކުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު އެކަކެވެ. އޭނާ ވަނީ ޕކްސާއިން ނެރުނު ކާމިޔާބު ކާޓޫން ޓޯއި ސްޓޯރީ އާއި ޓޯއި ސްޓޯރީ 2 ވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ލެސެޓާ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ އިންކްރެޑިބަލްސް2 ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ 15 ޖޫން 2018 ގައެވެ. މި ފިލްމަކީ މިއަހަރު ނިކުންނާނެ އެންމެ އުއްމީދީ ފިލްމު ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލެސެޓާގެ ފުށުން އޭނާގެ ސްޓާފުންނަށް އަޚުލާގީ މައްސަލަތަކުގެ  ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިގާއި ދެކެވުމާއިގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ އެކަމަށް މާފަށް އެދޭ ކަމަށް ބުނެފއެވެ. އަދި އޭނާ އެކަންތައްތައް ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ނުބައި ނިޔަތެއް އޮވެގެން ނޫން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް