18 އޯގަސްޓު 2018 | ހޮނިހިރު | 09 މާ
07 ޛުލްޙިއްޖާ 1439
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:27
މަޣްރިބް 18:19
އިޝާ 19:32

ޖޭމްސް ބޮންޑް

ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ފުރަތަމަ އެކްޓަރ ޔުނިސް ގޭސަން މަރުވެއްޖެ

  • މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 90 އަހަރު
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 10 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 11:56 | |

މަގުބޫލް

  1. މިސްކިތު ހަރިންމަ ތެރޭގައި ދެ ޖިންސު މަސްހުނި ކޮށްގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭން ކޮށްފި
  2. ސަރުކާރު ދިފާޢު ކޮށްދިނުމަށް އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން ގެންނަނީ!
  3. ރާއްޖެއިން ހައްޖަށް ދާ 396 މީހަކަށް އެންމެ ފަހު ވަގުތު ފުރޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައި!
  4. މިސްކިތުގައި ޝަހީމް ހިންގެވި އަމަލަކީ ދީނަށް ކުރި ފުރައްސާރައެއް: ޑރ. އިޔާޒް
  5. ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް! ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް ފުރޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ
  6. ރިރެޖިސްޓްރީކުރަން 20000 ފޯމު ދެ ފަހަރަށް ހުށަހަޅާފައި
  7. ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހަރަކާތެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ޕޮލިސް
  8. އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ސިހުރު ހަދާކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ކުޅުދުއްފުށިން އިތުރު ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި


ޔުނިސް ގޭސަން -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

 ޖޭމްސް ބޮންޑުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުން ފެނިގެން ދިޔަ އެކްޓަރ ޔުނިސް ގޭސަން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މަރުވިއިރު އުމުރަކީ 90 އަހަރެވެ.

ޔުނިސް މަރުވުމާއި ގުޅިގެން ޖޭމްސް ބޮންޑުގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމަށްވާ މައިކަލް ޖީ ވިލްސަން އަދި ބާބަރާ ބްރޮކޮލީ ނެރެފައިވާ ސްޓޭޓްމެންޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ޔުނިސް މަރުވުމުން ދެރަވާ ކަމަށާއި އޭނާގެ އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. ޖޭސްމް ބޮންޑުގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޑރ. ނޯ(1962) އަދި ފްރޮމް ރަޝިއާ ވިތު ލަވް(1963)ގައި ޔުނިސް އަދާކޮށްފައި ވަނީ ސިލްވިއާ ޓްރެންޗްގެ ރޯލެވެ. އެއީ ޔުނިސް ފެނިގެން ދިޔަ އެންމެ ފަހު ފިލްމު ވެސް މެއެވެ.

ޔުނިސްވަނީ ޓީވީ ސީރީޒްތަކުން ވެސް ފެނިގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން ބިފޯ ދަ ފްރިންޖް، އެވެންޖާސް އަދި ދަ ސެއިންޓް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް