17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

ސައިފް އަލީ ޚާން

ސައިފަށް އިންޓަޕޯލުން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި

  • ސައިފްގެ ސްޓޭޓްމެންޓް ވަނީ މުމްބާއި ފުލުހުން ރެކޯޑްކޮށްފައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 10 ޖޫން 2018 | އާދީއްތަ 11:52 | |

މަގުބޫލް

  1. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  2. ޒަހަމްތަކާއެކު މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިލިން ފެނިއްޖެ
  3. ބްރިޖް ހައިވޭގައި ދުއްވާފައި ދިޔަ ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ގޮސް މޫދު ތޮށްޓަށް
  4. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  5. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި
  6. މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑު ދައުވާ: ޝަރުއީ ދާއިރާއަށް އާ ކަމެއް!
  7. އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓް ސްޓޭޓްމަންޓަކީ ކެރެކްޓަރ ސެޓްފިކެޓެއް ނޫން!
  8. ސިމްބޮލިކް ރިކޯޑްސްއަށް 'ހުރެވެނީ' ކޮން އިންތިޒާރެއްގައި؟


ސައިފް އަލީ ޚާން -- ގޫގުލް

ބަލްގޭރިއާގައި ޖަނަވާރެއް ޝިކާރަ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ސައިފް އަލީ ޚާނަށް އިންޓަޕޯލް ނޯޓިސް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި އިންޓަޕޯލް ނޯޓިސް ނެރުމާއެކު މުމްބާއި ފުލުހުން ވަނީ ސައިފްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ރެކޯޑް ކޮށްފައެވެ.

ސައިފް މިވަގުތު ހުރީ އޭނާގެ އަންހެނުން ކަރީނާއާއި ހަގުދަރިފުޅު ތައިމޫރާއި އެކީ ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ލަންޑަނަށް ގޮސްއެވެ. ސްޓޭޓްމެންޓް ރެކޯޑްކުރަން ޖެހުނީ ސައިފް އިންޑިއާގައި ނޫޅޭތީ ކަމަށްވެއެވެ.

ސައިފްގެ ސްޓޭޓްމެންޓް ނަގާފައިވަނީ ބަލްގޭރިއާގައި ޖަނަވާރު ޝިކާރަކުރި މައްސަލައިގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ޖަނަވާރު ޝިކާރަ ކުރީ ސައިފްގެ އެޖެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތެއް ކަމަށް ވެސް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ބަލްގޭރިއާގެ ގާނޫނު ބުނާގޮތުން އެގައުމުން ބޭރުގެ މީހަކު އެގައުމުގައި އުޅޭ ޖަނަވާރަކު ޝިކާރަ ކުރެވޭނީ ޝިކާރަކުރާ ލައިސެންސް ނަގައިގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ސައިފްގެ އެޖެންޓު ޝިކާރަ ކުރީ ހުއްދަ ނުހޯދާ ކަމަށް ވެއެވެ.

ޖަނަވާރެއް ޝިކާރަ ކުރިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފިލްމީތަރި ސަލްމާން ޚާނަށް ވަނީ މިދިޔަ އެޕްރީމަހުގައި 5 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ސާބިތުވެފައެވެ. އޭނާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު ސަލްމާންއާއި އެކު 1998 ވަނަ އަހަރު "ހަމް ސާތު ސާތު ހޭ" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ނަގަން އުޅުނީ ފިލްމީ ތަރި ސައިފް އަލީ ޚާންއާއި، ތާބޫ، ސޮނާލީ ބެންދްރޭ އަދި ނީލަމްއެވެ. އެމީހުން ވަނީ މިދައުވާތަކުން ސަލާމަތްވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް