16 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުދަ | 11 އުތުރަހަޅަ
10 ޖުމާދަލްއޫލާ 1441
އިޝާ 19:31
މަޣްރިބް 18:15
އަސްރު 15:40
މެންދުރު 12:20
އިރުއަރާ 06:16
ފަތިސް 05:01

ފީނުން

ފުޅިއަޅައިގެން ފީނަނިކޮށް ޑީކޯވި މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ގަމަށް ގެންގޮސްފި

  • ޑިކޯވީ ސ ގަމު ރަހާ ދޯނީގެ ފަޅުވެރިއެއް
އަހުމަދު މުހުސިނު | dhonbandaara

| 15 ޖެނުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 00:53 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ކުރީގެ ރައީސުންނަށް މަޖިލީހަށް ވާދަނުކުރެވޭގޮތަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި
  7. ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފަ ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


ފުޅި އަޅައިގެން ޑައިވް ކުރަނިކޮށް ޑީކޯވި މީހާ ގެންދަނީ -- ފޭސްބުކް

ވައިފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި "ޑައިވިންގ ޑީކޮމްޕްރެޝަން ސިކްނެސް" (ޑީކޯ) ވެގެން އެމްއެންޑީއެފް ސަދަން އޭރިއާއިން ވައިގެ މަގުން ހެލިކޮޕްޓްރުގައި ސ.ގަމަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ގދ. ފިޔޯރީ ސިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާދެމުންދިޔަ އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު 15:45 ހާއިރު އެމްއެންޑީއެފްގެ ހެލިކެޕްޓަރުގައި ސ.ގަމަށް ގެންގޮސް އިތުރު ފަރުވާދޭން ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓަށް ގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. މި މީހާ ޑީކޯ ވެގެން ގދ. ފިޔޯރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފަށާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 11:55 ހާއިރުއެވެ.

ސ.ގަމުގެ ރަހާ ދޯނީގެ މި ފަޅުވެރިޔާ ޑިކޯވީ ފުޅި އަޅައިގެން ފީނަން އުޅެނިކޮށް، ފުޅިން ވައި ހުސްވެގެންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް