20 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުރާސްފަތި | 14 އުތުރަ
10 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

އެންބީއޭ ފައިނަލްސް

ހަތަރު އަހަރުތެރޭ ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ވޯރިއާރސް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

  • މިފަހަރުގެ ތަށި ވޯރިއާރސް ގެންދިޔައީ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެން
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 21:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫއަށް ތާއިދުކޮށްފި
  5. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  6. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!
  7. ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު އަނެއްކާ ވެސް އިބޫއާ ބައްދަލުކޮށްފި
  8. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި


ވޯރިއަރސްގެ ކުޅުންތެރިން ތަށި ހޯދުމަށް ފަހު -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

އެމެރިކާގެ ނެޝެނަލް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަތަރު އަހަރުތެރޭ ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ގޯލްޑެން ސްޓޭޓް ވޯރިއާރސް އިން ހޯދައިފިއެވެ.

އެންބީއޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ވޯރިއާރސް އިން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ލެބްރޮން ޖޭމްސްގެ ކްލީވްލެންޑް ކެވެލިއަރސް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. ކެވެލިއަރސްގެ މައްޗަށް ވޯރިއާރސް އިން ވަނީ ހަތަރު މެޗުގައި ވެސް ކުރި ހޯދާފައެވެ. އެންބީއޭ ފައިނަލްސް ކުޅޭ ގޮތުން ކުޅޭ ހަތް މެޗުގެ ތެރެއިން ހަތަރު މެޗު ކާމިޔާބުކުރާ ޓީމަކަށް މުބާރާތުގެ ތަށި ޔަގީންވެއެވެ. މިފަހަރުގެ ތަށި ވޯރިއާރސް ގެންދިޔައީ ފުރަތަމަ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.  

އަމިއްލަ ކޯޓުގައި ކުޅުނު ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ވޯރިއާރސް އިން ގެންދިޔައީ 124 ޕޮއިންޓް އަދި 114 ޕޮއިންޓްއިންނެވެ. ދެވަނަ މެޗުގައި އެ ޓީމު ކުރި ހޯދީ 122 ޕޮއިންޓް 103 ޕޮއިންޓްއިންނެވެ. ފައިނަލްސްގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ކެވެލިއަރސްގެ ކޯޓުގައި ކުޅުނު މެޗު 110 ޕޮއިންޓް 102 ޕޮއިންޓް އިން ކާމިޔާބުކުރީ ވޯރިއާރސްއެވެ. އެންބީއޭގެ ތަށި ވޮރިއާރސް އިން ޔަގީކުރީ ހަތަރުވަނަ މެޗު 108 ޕޮއިންޓް 85 ޕޮއިންޓްއިން ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

މިފަހަރުގެ އެންބީއޭ ފައިނަލްސް އެމްވީޕީއަކަށް ހޮވުނީ ވޮރިއާރސްގެ ކެވިން ޑިޔުރަންޓްއެވެ. މިއީ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ޑިޔުރަންޓް ޖެހިޖެހިގެން ހޮވުނު ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

ފައިނަލްސްގެ ފަހު ތިން މެޗުގައި ޖޭމްސް ކުޅެފައި ވަނީ އަތަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާއަކާއެކުއެވެ. މިފަހަރުގެ ފައިނަލްސްއަކީ އޭނާ ކެވެލިއަރސްއަށް ކުޅޭނެ އެންމެ ފަހު ފައިނަލް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް