19 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ބުދަ | 13 އުތުރަ
09 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:17
މަޣްރިބް 18:06
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:04
އިރުއަރާ 05:55
ފަތިސް 04:44

ފްރެންޗް އޯޕަން

ފްރެންޗް އޯޕަން: ނަޑާލް 11 ވަނަ ފައިނަލަކަށް

  • އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 10 ފައިނަލް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައި
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް | Saaif80

| 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 19:37 | |

މަގުބޫލް

  1. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ދައްކަން ގެނައި މީހުންނަށް ފައިސާ ބެހިކަން ފަޅާ އަރައިފި
  2. ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަޅުރަށާއި ފަޅުތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ބައިވެރިވުން ސީދާ އޮތް ކަމަށް އޯސީސީއާރުޕީން ފަޅާއަރުވާލައިފި
  3. ޕީޕީއެމް ޖަލްސާއަށް ގެންނަ މީހުނަށް އަޅާނުލަކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް!
  4. މާލޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގެ ބޯފެނަށް ނަޖިހުގެ އަސަރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް: ތަޖުރިބާކާރެއް
  5. މާމިގިލިން ޕީޕީއެމް އަށް ތާއީދުކުރި ޒުވާނުންތަކެއް އިބޫ ތާއިދުކޮށްފި
  6. މަޤާމުގައި ހުރެގެން ޝަހީމް ކެމްޕޭނުގައި، މުވައްޒަފުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ޕެޓިޝަނެއް ރައީސް އޮފީހަށް
  7. އިބޫގެ ކެމްޕޭން ދަތުރުފުޅު – ޖެއްސުންތަކާއި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލެއްވީ ހިނިތުންވުމާއެކު!
  8. ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން މަނާ ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ޕީޕީއެމްގެ ސަޕޯޓަރުން!


ރަފައޭލް ނަޑާލް -- ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފްރެންޗް އޯޕެންގެ ފައިނަލުން ރެކޯޑް 11 ވަނަ ފަހަރަށް ދުނިޔޭގެ އެއް ވަނަ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށްވާ ސްޕެއިންގެ ރަފައޭލް ނަޑާލް ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ނަޑާލް ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދީ ފަސްވަނައަށް ސީޑު ކުރެވިފައިވާ އާޖެންޓީނާގެ ހުއާން މާޓިން ޑެލްޕޮޓްރީ ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް ނަޑާލް ގެންދިޔައީ 6-4، 6-1 އަދި 6-2 އިންނެވެ.

ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ނަޑާލް ބުނީ މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި އަނެއްކާ ވެސް ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބުމަކީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ 2005 ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފައިނަލް ކުޅުނުއިރު ދެވަނަ ފައިނަލެއްގައި ކުޅުމަށް އުއްމީދުނުކުރާ ކަމަށާއި މިއީ ބުރަ މަސައްކަތާ އެކު ލިބުނު ކާމިޔާބެއް ކަމަށެވެ.

 މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ނަޑާލްއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އޮސްޓްރިއާގެ ޑޮމިނިކް ތިއެމްއެވެ. އޭނާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ އިޓަލީގެ މާކޯ ސެޗިނާޓޯ ސީދާ ތިން ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މި މެޗުގެ ސެޓުތައް ތިއެމް ގެންދިޔައީ 7-5، 7-6 އަދި 6-1 އިންނެވެ.

ފްރެންޗް އޯޕަންގައި މިހާތަނަށް ނަޑާލް 87 މެޗު ކުޅެފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން އޭނާ ބަލިވީ އެންމެ ދެ މެޗުންނެވެ. ހަމައެހެންމެ ނަޑާލް ވެގެންގޮސްފައިވަނީ ރޯޖާ ފެޑެރާގެ ފަހުން އެއް ގްރޭންޑް ސްލޭމްއެއްގެ ފައިނަލުން ތަފާތު 11 ފަހަރު ޖާގަ ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 10 ފައިނަލް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް