22 ޖޫން 2018 | ހުކުރު | 06 އަދަ
އިމްސާކް 04:15
08 ޝައްވާލް 1439
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:39

ކަރާގެ އަގު

ކަރާ ކިލޯ އެއްގެ އަގު 45ރ. އަށް، އިތުރަށް އުފުލޭނެ: ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތައް

  • ކަރާގެ އަގު އިތުރަށް އުފުލޭނެ
  • މާރުކޭޓުގައި އެންމެ ގިނައިން ލިބެން ހުރީ ތޮއްޑޫ އަދި ކަނޑޫދޫ ކަރާ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:29 | |

މަގުބޫލް

  1. ސަޢީދު: އެންމެ ބޭކާރު ވަޒީރު
  2. މަހެއް ފަހުން އަދީބަށް ދިން އާއިލީ ބައްދަލުވުން: ބިއްލޫރި ދޮރެއްގެ ބިއްދޮށުން ފޯނުގެ އަތްގަނޑުން!
  3. އެމްޑީޕީއާ އެކު ތިބި ބަޔަކު ގޮވައިގެން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރާނަން، ޖޭޕީ ވަކިވުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: އެމްޑީޕީ
  4. ވިންޓަރ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި
  5. ޓްވިޓަރ ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހި ފުލުހުން ޚިލާފުވެއްޖެ
  6. މެސީއާ އެކީ ކުޅެން ޑިބާލާ ތައްޔާރު
  7. މިސް އިންޑިއާ 2018 އަށް އަނުކްރީތީ!
  8. ޖޭޕީގެ ނާއިބު ލީޑަރުންގެ ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެއްޖެ!


ކަރާ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކަރާގެ އަގު 45ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ކަރާ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 45ރ. އަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކަރާގެ އަގު 50ރ. އަށް ވުރެ މައްޗަށް އެރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. ކަރާގެ އަގު އުފުލެނީ، ކަރާ ލިބޭ މިންވަރު ދަށް ވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. މާރުކޭޓުގައި ކަރާ ލިބެން ހުރީ އއ. ތޮއްޑޫ އާއި ތ. ކަނޑޫދޫ އިންނެވެ. މާރުކޭޓުގައި އެންމެ ގިނައިން ލިބެން ހުރީ ކަނޑޫދޫ މިރުހެވެ.

މާރުކޭޓުގައި މިރުސް ލިބެން ހުރީ 100 ގްރާމު 45ރ. އަށެވެ. ޕެޝަން ފުރުޓު ކިލޯއެއް 60ރ. ލިބެން ހުރި އިރު ލޭޑީސް ފިންގަރ ލިބެން ހުރީ 45ރ. އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފޭރު ކިލޯއެއް 70ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ފަޅޯ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 30ރ. އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާރުކޭޓުގައި ކާށި ލިބެން ހުރީ، 5ރ. އިން ފެށިގެން 8ރ. ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މި ރަމަޟާން މަހުގައި ކާށީގެ އަގަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެއް ނުވެ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް