24 އޭޕުރިލް 2019 | ބުދަ | 04 ބުރުނު
17 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

ކަރާގެ އަގު

ކަރާ ކިލޯ އެއްގެ އަގު 45ރ. އަށް، އިތުރަށް އުފުލޭނެ: ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތައް

  • ކަރާގެ އަގު އިތުރަށް އުފުލޭނެ
  • މާރުކޭޓުގައި އެންމެ ގިނައިން ލިބެން ހުރީ ތޮއްޑޫ އަދި ކަނޑޫދޫ ކަރާ
ފާތިމަތު ޝަނާ މުހައްމަދު | FathimathShana

| 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 18:29 | |

މަގުބޫލް

  1. އެންމެފަހުން ޢަބްދުއްރަޙީމް ވެސް ރައީސް ޔާމީނާ އިދިކޮޅަށް!؟
  2. ލަންކާއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ ދިވެހިން ފެނިއްޖެ
  3. ގޮވާތަކެތި ހުރި ލޮރީއަކާއި ވޭނެއް ކޮޅުނބަށް އެތެރެވެއްޖެ ކަމުގެ އިންޒާރާ އެކު ލަންކާ އެލާޓަށް!
  4. ލަންކާ މީހަކު ރިސޯޓެއްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ
  5. މަރުތަކުގެ މޯޓިވް ދެނެގަނެވިއްޖެ، އެކަމަކު ދައުވާ ކުރެވޭކަށް ނެތް: ސުއޫދު
  6. ދުލެއް ނުކުރާނަން- ރައީސް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ!
  7. ގޮއްވުންތަކުގެ ކުރިން ތަކުރާރު ކޮށް ޖާސޫސީ އިދާރާތަކުން އިންޒާރު ދިން: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
  8. ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާތައް: ހަމަލާ ދިން މީހުން އައިސިސްއަށް ބައްޔަތު ހިފާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


ކަރާ -- ފޮޓޯ : މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ކަރާގެ އަގު 45ރ. އަށް އަރައިފި އެވެ.

ލޯކަލް މާރުކޭޓުގައި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނީ ކަރާ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 45ރ. އަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކަރާގެ އަގު 50ރ. އަށް ވުރެ މައްޗަށް އެރުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ. ކަރާގެ އަގު އުފުލެނީ، ކަރާ ލިބޭ މިންވަރު ދަށް ވުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތްތަކުން ބުނެ އެވެ. މާރުކޭޓުގައި ކަރާ ލިބެން ހުރީ އއ. ތޮއްޑޫ އާއި ތ. ކަނޑޫދޫ އިންނެވެ. މާރުކޭޓުގައި އެންމެ ގިނައިން ލިބެން ހުރީ ކަނޑޫދޫ މިރުހެވެ.

މާރުކޭޓުގައި މިރުސް ލިބެން ހުރީ 100 ގްރާމު 45ރ. އަށެވެ. ޕެޝަން ފުރުޓު ކިލޯއެއް 60ރ. ލިބެން ހުރި އިރު ލޭޑީސް ފިންގަރ ލިބެން ހުރީ 45ރ. އަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ފޭރު ކިލޯއެއް 70ރ. އަށް ލިބެން ހުރި އިރު ފަޅޯ ކިލޯއެއް ލިބެން ހުރީ 30ރ. އަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މާރުކޭޓުގައި ކާށި ލިބެން ހުރީ، 5ރ. އިން ފެށިގެން 8ރ. ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގަ އެވެ. މި ރަމަޟާން މަހުގައި ކާށީގެ އަގަށް މާބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެއް ނުވެ އެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް