21 އޭޕުރިލް 2019 | އާދީއްތަ | 14 އައްސިދަ
14 ޝަޢުބާން 1440
ޢިޝާ 19:27
މަޣްރިބް 18:13
އަސްރު 15:20
މެންދުރު 12:09
އިރުއަރާ 05:57
ފަތިސް 04:44

ވޮލީބޯލް

ނޭޕާލް ބަލިކޮށް އީރާނަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދޭން ބޭނުން: އަދީލް

  • ގައުމީ ޓީމަށް މުޅިން އަލަށް މަޒިއްޔާ ވަނީ ނަގާފަ
ނާފިއު ރަޝީދު | NaphiuR

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 23:30 | |

މަގުބޫލް

  1. މަޖީދިއްޔާގެ ޓައިމް ކެޕްސޫލުން ފެނުނު އަސަރު ގަދަ ސިޓީ
  2. ރީތިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އިންސާނަކު އުދުހެނީ!
  3. ރައީސްގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓް ވެރިފައި ކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހިިނގި ބޮމުގެ ހަމަލާއަކީ ޓެރަރިޒަމްގެ ފިނޑި އަމަލެއް: ރައީސް
  5. މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ ކާފާފުޅު އުމުރުފުޅުން 100 އަހަރުގައި އަވަހާރަ ވެއްޖެ
  6. އައިޝްވަރިޔާ އާއި އަބީޝެކް ރާއްޖޭގައި
  7. ވިލިނގިލީ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ރަށުތެރެއަށް އުދަ އަރަނީ
  8. ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަކީ އިންޑިއާގެ ދައުވަތަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް، ޚަރަދުތައްވެސް އެ ޤައުމުން!


ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު އަދީލް (ބޭބެ) -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : ރާއްޖެ އެމްވީ

މިމަހުގެ 27 އިން 29 އަށް މާލޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަނުގައި އަމާޒަކަށް ވާނީ ނޭޕާލް ބަލިކޮށް އީރާނަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދިނުން ކަމަށް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު އަދީލް (ބޭބެ) ބުނެފި އެވެ.

ކޮލިފައިންއަށް ތައްޔާރުވާ ގައުމީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މޯޓިވޭޝަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފޭދޫ ފިނޮޅަށް ކުރި ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު މީޑީއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އަދީލް ބުނީ ކޮލިފައިންއަށް ތައްޔާރުވުމަށް ވަރަށް ދުރާލާ ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާތާ މިހާރު ވަރަށް ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރަށް ބަލާއިރު، ވަރަށް ބޮޑުތަން ރަނގަޅު ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދީލް ބުނީ މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ދެން ވާދަކުރާ ދެ ގައުމަކީ ވެސް ވޮލީގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާ ގައުމުތަކެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން އެ ގައުމުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ފަސޭހަ ނުވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދީލް ބުނީ އީރާނަކީ ރާއްޖެއަށްވުރެ މާ ވަރުގަދަ ގައުމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މޮޅުވާން ނޫން ގޮތަކަށް ޓީމް ނުނިކުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ނޭޕާލް ބަލިކޮށް އިރާނަށް ރަނގަޅު ފައިޓެއް ދޭން ކަމަށް ވެސް އަދީލް ބުންޏެވެ.

ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުން ވަނީ އެޓީމުގެ ސްކޮޑުވެސް އިއުލާނުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރުގެ ސްކޮޑުގައި މުޅިން އަލަށް ފާތިމަތު މަޒިއްޔާ ވަނީ ހިމަނާފަ އެވެ. މަޒިއްޔާ އަކީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ގައުމީ ވޮލީ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

ގައުމީ ޓީމުގެ ސެލެކްޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އަދީލް ބުނީ މި ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުން އައީ 19 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ކަމަށާއި އަދި އެއަށްފަހު 15 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ކޮލިފިކޭޝަނަށް 12 ކުޅުންތެރިންނަށް ސްކޮޑު މަދުކޮށްލާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދީލް ބުނީ މިފަހަރު ޓީމް އެކުލަވާލުމަށް ވަރަށް އުނދަގޫވި ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ޓީމުން ޖާގަ ނުލިބި ބޭރުވި ކުޅުންތެރިންނަކީ ވެސް މޮޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއް ކަމަށެވެ. މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ޓީމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަން ފާހަގަ ކުރަމުން އަދީލް ބުނީ މި މުބާރާތާ ކުރިމަތިލާއިރު، ކުޅުންތެރިންތިބީ އެއް އަޒުމެއްގައި ކަމަށެވެ.

މިފަހަރުގެ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދި ކުޅުންތެރިންނަކީ ހައްވާ ރާޝިދާ އާއި އާމިނަތު އަރީޝާ އާއި ޖޫޒާން ޒަރީރާއި ފާތިމަތު ޒީނިޔާ އާއި ޝައުފާ އާދަމާއި ސިލްމާ ޒާހިރާއި އާމިނަތު ރިޔާޝާގެ އިތުރުން ހައްވާ ސަހާ އާއި ނުހާ ވަހީދާއި އައިޝާތު ޝައްފަ އާއި އައިޝަތު މާޖިދާ އަދި އޭނާގެ ދައްތަ ފާތިމަތު މަޒިއްޔާ އެވެ. މިފަހަރު އެކުލަވާލި ޓީމުން ބާކީވީ މަރިޔަމް އަޒުމާ އާއި ހަލީމަތު ސަމާ އަދި އައިޝަތު އިމްތިނާން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 އަހަރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް