21 ސެޕްޓެންބަރ 2018 | ހުކުރު | 01 އަތަ
11 މުޙައްރަމް 1439
އިޝާ 19:16
މަޣްރިބް 18:05
އަސްރު 15:06
މެންދުރު 12:03
އިރުއަރާ 05:54
ފަތިސް 04:43

ސަލްމާން ޚާން

އަހަރެންގެ ދުޝްމަނުންނެއް ނުތިބޭނެ: ސަލްމާން ޚާން

  • ސަލްމާންގެ ރޭސް3 ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ ޖޫން 15 ގައި
ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު | thahavahyd

| 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 13:32 | |

މަގުބޫލް

  1. މުލީއާގެއަށް ބޮޑު ޕިކަޕެއްގައި ގިނަ ފޮށިތަކެއް ދަންވަރު ވައްދައިފި
  2. ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއްގައި އީސީގެ ބައެއް ޑޮކިއުމެންޓްތަކާއި ޓެބްލެޓް ހަވާލުކުރާ ކަމަށް ބުނާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވެއްޖެ
  3. ސްކޫލުގެ ތެރެއިން ގްރޭޑް 12 ގެ ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑް ވެސް ގަންނަނީ!
  4. ވައްކަން ކުރުމަށް ހިތްވަރުދޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ރައީސް ޔާމީން އަނެއްކާ ވެސް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި
  5. އަލިދީގެ ތާއީދު އިބޫއަށް!
  6. މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވެސް ހާޑިންގހަމްއާ އެކު!
  7. ޕީޕީއެމްގެ ސައިޒު ހީކުރިވަރެއް ނުވި، މާ ކުޑަ
  8. ކޮރަޕްޝަނާއި އަނިޔާވެރިކަމަކީ ނަސޭހަތް ދީގެން ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ކަންތައް: ޝަހީމް


ސަލްމާން ޚާން -- ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ދުޝްމަނުންނެއް ނުތިބޭނެ ކަމަށާއި ބައެއް މީހުންދެކެ ގަޔާނުވާ ގޮތްތައް ހުންނަ ކަމަށް ފިލްމީތަރި ސަލްމާން ޚާން ބުނެފިއެވެ.

ސަލްމާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު ރޭސް3 އާ ބެހޭގޮތުން އިންޑިއާގެ ނޫހަކަށް ދީފައިވާ އިންޓަވިއުގައި ސަލްމާން ބުނެފައި ވަނީ އޭނާއަށް ވުރެ ފަހުން މީހަކު ދުނިޔެއަށް އައިކަމުގައި ވިއަސް އޭގެ މާނައަކީ އެމީހަކާ އޭނާ އިހުތިރާމް ކުރަން ޖެހުން ނޫން ކަމަށެވެ.

އެމީހަކު އޭނާއަށް ނުވަތަ އާއިލާގެ މީހަކަށް އިހުތިރާމް ނުކުރާނަމަ އޭނާ ވެސް އެމީހަކަށް އިހުތިރާމް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އޭނާ އިހުތިރާމް ނުކުރާ ދެތިން އާއިލާ ހުންނާނެ ކަމަށާއި ފިލްމީ އިންޑަސްޓްރީގައި ވެސް އޭނާގެ ގެއަށް އައުމަށް ދައުވަތު ނުދޭނެ މީހުން އުޅޭނެ ކަމަށް ސަލްމާން ބުންޏެވެ.

ސަލްމާންގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު ރޭސް3 ސިނަމާތަކަށް އަންނާނީ ޖޫން 15 ގައެވެ. ބޮބީ ޑިއޯލް އާއި ޖެކްލިން ފެނާންޑޭޒް އާއި ޑެއިޒީ ޝާހު، ސާޒިބް ސަލީމް އަދި އަނިލް ކަޕޫރާއި އެކު ސަލްމާން މި ފިލްމުން ފެނިގެންދާއިރު މި ފިލްމުގައި ސަލްމާން ވަނީ އޭނާ އަމިއްލައަށް ލަވައެއް ލިޔެފައެވެ. އެ ލަވަޔަކީ ލޯބީގެ ލަވައެކެވެ. އެ ލަވައިގެ މިއުޒިކް ހަދާފައި ވަނީ ވިޝާލް މިޝްރާއެވެ. މި ފިލްމުގައި ސަލްމާން އަމިއްލައަށް ހަދާފައިވާ ދެ ލަވައެއް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް