23 އޭޕުރިލް 2019 | އަންގާރަ | 02 ބުރުނު
16 ޝަޢުބާން 1440
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:13
ޢިޝާ 19:27

އެންތޮނީ ބޯޑެއިން

ސެލެބްރިޓީ ޗެފް އަދި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރ އެންތޮނީ ބޯޑެއިން މަރުވެއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ 61 އަހަރުގައި
  • މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވަނީ ހޮޓެލް ރޫމްގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 11:53 | |

މަގުބޫލް

  1. ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާ: ބޮންގޮއްވި މީހުން އުފުލި ވޭނު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް
  2. ބޮމެއް ފެނުމުން ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި!
  3. ޝިމާ އަންދާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލިބުނު މައުލޫމާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ދެ ރަށެއް ބަލައި ފާސްކޮށްފި
  4. ލަންކާގައި ހުންނަ ޝަންގްރިއްލާއަށް ހަމަލާދިނީ ހަށިގަނޑުގައި ބޮން ހަރުކޮށްގެން!
  5. ލަންކާ އަށް ހަމަލާ ދިން މީހުން ދެނެގަނެވިއްޖެ، ހަތް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި
  6. ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަޖުބޫރުނުކުރާތީ އުފާފާޅު ކޮށްފި
  7. ލަންކާއަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ އިންޒާރު ކުރިން ލިބަފައިވޭ: ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް
  8. ދިޕިކާ ސްކޫލް ޔުނިފޯމްގައި ފެނިގެންދާ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ


އެންތޮނީ ބޯޑެއިން -- ޓްވިޓަރ

އެމެރިކާގެ ސެލެބްރިޓީ ޗެފް އަދި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރ އެންތޮނީ ބޯޑެއިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 61 އަހަރުގެ އެންތޮނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފްރާންސްގައި އޭނާހުރި ހޮޓެލް ރޫމް ގައެވެ.

އެންތޮނީ މަރުވެފައި މިވަނީ  އޭނާ މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުންދާ ސީރީޒް "ޕާޓްސް އަންނޯން" ގެ ސޫޓިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ސީއެންއެންއެންގެ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މޫނެއް ކަމުގައިވާ އެންތޮނީ ވަނީ ގިނަ ޓީވީ ޝޯތަކެއް ހުށަހަޅައިދީ އެކި ގައުމުތަކުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދިރާސާތައް ކޮށް، އޭގެ ވާހަކަތައް އާންމުންނަށް ގެނެސްދީފައެވެ.

ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ރެސިޕީ ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން އޭނާގެ ދަތުރުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ކާއެއްޗެހީގެ ވާހަކަތައް އޭނާގެ ފޮތްތަކުގެ އެންތޮނީ ވަނީ ގެނެސްދީފަ އެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިއެޓްނާމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހޮޓަލަކަށް ވަދެ އެންތޮނީ އާއި އެކު ފަރިއްކުޅުވައިފައި ވެއެވެ. އެ ހަނދާންތައް އާކުރައްވައި އޮބާމާ ވަނީ އެންތޮނީގެ މަރުގެ ހަބަރާ އެކު ޓްވީޓެއް ވެސް ކުރައްވަފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ވަނީ އެންތޮނީގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވާފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ޝޯވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެންތޮނީ މަރުވެފައި ވާއިރު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރ ކޭޓް ސްޕޭޑް ވަނީ ދާޑީ ފަހުން މަރުވެފއި އޮއްވާ ފެނިފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް