17 ޖެނުއަރީ 2019 | ބުރާސްފަތި | 12 އުތުރަހަޅަ
11 ޖުމާދަލްއޫލާ 1440
ފަތިސް 05:01
އިރުއަރާ 06:17
މެންދުރު 12:20
އަސްރު 15:40
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:31

އެންތޮނީ ބޯޑެއިން

ސެލެބްރިޓީ ޗެފް އަދި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރ އެންތޮނީ ބޯޑެއިން މަރުވެއްޖެ

  • އޭނާ މަރުވެފައިވަނީ 61 އަހަރުގައި
  • މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނިފައިވަނީ ހޮޓެލް ރޫމްގައި
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ | AzuAzlifa

| 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 11:53 | |

މަގުބޫލް

  1. 10 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރީ ބީއެމްއެލްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެމަފިރިން!
  2. ނަޝީދުގެ ދިފާއުގައި މަހުލޫފާއި އަލީ ވަހީދު: ދެކޮޅު ހެއްދެވީ ލަތީފުގެ އިސްލާހަށް!
  3. ހިންނަވަރު ރަންގޮނޑި: ފުރަތަމަ ޕްރައިމަރީގެ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެފައި!
  4. އަރިހުގައި ހުންނަވައި ލަތީފު މަޅާލަން އަތް ނެންގެވުމުން ކޮސްވެއްޖެ!؟
  5. މަސްވެރިކަމުގައި ބިދޭސީން ގެންގުޅޭނީ މަސްވެރިން ބޭނުންވެގެން: މިނިސްޓަރ
  6. ބާރު ސްޕީޑްގައި ދިޔަ ޕިކަޕަކުން ޖެހި ރޯޑް ޑިވައިޑަރުތައް ފުނޑުފުނޑު!
  7. ޖޭޕީން އެދުމުންވެސް އިސްލާހު ނުނަގާނެ ކަމަށް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެ!
  8. ޓީސީ ފަހުރުވެރި ކޮށްދިނުމަށް ފަހު، ނިޒާމްބެ އަލްވަދާއު ކިޔައިފި


އެންތޮނީ ބޯޑެއިން -- ޓްވިޓަރ

އެމެރިކާގެ ސެލެބްރިޓީ ޗެފް އަދި ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރ އެންތޮނީ ބޯޑެއިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 61 އަހަރުގެ އެންތޮނީ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ފްރާންސްގައި އޭނާހުރި ހޮޓެލް ރޫމް ގައެވެ.

އެންތޮނީ މަރުވެފައި މިވަނީ  އޭނާ މިހާރު ޝޫޓް ކުރަމުންދާ ސީރީޒް "ޕާޓްސް އަންނޯން" ގެ ސޫޓިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ސީއެންއެންއެންގެ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު މޫނެއް ކަމުގައިވާ އެންތޮނީ ވަނީ ގިނަ ޓީވީ ޝޯތަކެއް ހުށަހަޅައިދީ އެކި ގައުމުތަކުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދިރާސާތައް ކޮށް، އޭގެ ވާހަކަތައް އާންމުންނަށް ގެނެސްދީފައެވެ.

ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ރެސިޕީ ފޮތްތަކުގެ އިތުރުން އޭނާގެ ދަތުރުތަކުގެ ތަޖުރިބާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކުގެ ކާއެއްޗެހީގެ ވާހަކަތައް އޭނާގެ ފޮތްތަކުގެ އެންތޮނީ ވަނީ ގެނެސްދީފަ އެވެ.

2017 ވަނަ އަހަރު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިއެޓްނާމަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ހޮޓަލަކަށް ވަދެ އެންތޮނީ އާއި އެކު ފަރިއްކުޅުވައިފައި ވެއެވެ. އެ ހަނދާންތައް އާކުރައްވައި އޮބާމާ ވަނީ އެންތޮނީގެ މަރުގެ ހަބަރާ އެކު ޓްވީޓެއް ވެސް ކުރައްވަފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ވަނީ އެންތޮނީގެ އާއިލާއަށް ތައުޒިޔާ ފޮނުވާފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ޝޯވަރަށް ކަމުދާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެންތޮނީ މަރުވެފައި ވާއިރު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ޑިޒައިނަރ ކޭޓް ސްޕޭޑް ވަނީ ދާޑީ ފަހުން މަރުވެފއި އޮއްވާ ފެނިފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް