17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
އިޝާ 19:35
މަޣްރިބް 18:22
އަސްރު 15:41
މެންދުރު 12:24
އިރުއަރާ 06:19
ފަތިސް 05:06

އެސްޓީއޯ

ތިނަދޫގައި އެސްޓީއޯގެ ފިއުލް ޝެޑެއް ހުޅުވައިފި

  • ފިއުލް ޝެޑްގައި 274،500 ލީޓަރު ޑީސަލާއި 17،500 ލީޓަރު ޕެޓްރޯލް ރައްކާ ކުރެވޭނެ
  • މިޝެޑްގައި 3 ޕެޓްރޯލް ޑިސްޕެންސަރު އަދި 1 ޑީސަލް ޑިސްޕެންސަރު ހަރުކުރެވިފައި
އަމްނާ އިމާދު | @amnabinthimad

| 9 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 10:52 | |

މަގުބޫލް

  1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
  2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
  3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
  4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
  5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
  6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
  7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
  8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


ފިއުލް ޝެޑް ހުޅުވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން--- -- އެސްޓީއޯ

ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް)ގެ ފިއުލް ޝެޑެއް ގދ. ތިނަދޫގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

އެސްޓީއޯގެ ސަބްސިޑަރީ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެފްއެސްއެމް އިން ތިނަދޫގައި ހިންގާ މިފިއުލް ޝެޑް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިދެއްވީ އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަހީރެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ތިނަދޫއަކީ އާބާދީ ބޮޑު ސިޓީއަކަށްވާއިރު މި ޝެޑްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލުއި ފަސޭހަތައް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، މިސެޑް ހުޅުވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ވެސް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ގާތުން ދިނުން ކަމަށެވެ.

ތިނަދޫގައި ހުޅުވި ފިއުލް ޝެޑްގައި 274،500 ލީޓަރު ޑީސަލާއި 17،500 ލީޓަރު ޕެޓްރޯލް ރައްކާ ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިޝެޑްގައި 3 ޕެޓްރޯލް ޑިސްޕެންސަރު އަދި 1 ޑީސަލް ޑިސްޕެންސަރު ހަރުކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެސްޓީއޯއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް