17 ފެބުރުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ | 04 ހިޔަވިހާ
12 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1440
ފަތިސް 05:06
އިރުއަރާ 06:19
މެންދުރު 12:24
އަސްރު 15:41
މަޣްރިބް 18:22
އިޝާ 19:35

މާލޭގެ ނަރުދަމާގެ މައްސަލަ

ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަޖެހި، ނަޖިސް ބޭރުވަނީ

 • ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަޖެހި މުޅި މަގުމައްޗަށް ނަޖިސް ބޭރުވޭ
 • މައްސަލަ ދިމާވާ ސަބަބެއް އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީއަކަށް ނޭނގޭ
 • މައްސަލަ ހައްލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުން
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް | DeNaseer

| 14 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 23:16 | |

މަގުބޫލް

 1. ރައީސްގެ ސުވާލު: އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ރިޕޯޓް ތިން އަހަރުވަންދެން ފޮރުވާފައި ބޭއްވީ ކީއްވެ؟
 2. ވެލިދޫގައި ދެ އަންހެން ފަތުރުވެރިން ކައިވެނި ކުރި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި
 3. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން ކެނޑިޑޭޓުން ނުނެރުމަށް ނިންމައިފި
 4. އިންޑިއާ ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ މަސްދޯނި ރާއްޖެއައުމަށް ދަތުރު ފަށައިފި
 5. ޓްރެފިކް ޤަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ހަތަރު ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 24 މީހެއްގެ ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި
 6. ޑޮލަރު ގަތް ފަރާތްތަކާއި އޭސީސީން ތަހުގީގުގައި ސުވާލުކޮށްފައެއް ނުވޭ
 7. ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށް ތައުރީފު
 8. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހައްޔަރުކޮށްފި


މާލޭގެ ޖަންކްޝަންއަކުން ނަޖިސް ބޭރުވަނީ -- ރާއްޖެއެމްވީ ފޮޓޯ : އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަ ޖެހި، ނަޖިސް ބޭރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

ފުރަތަމަ މައްސަލަ ޖެހި، ނަޖިސް ބޭރުވާންފެށީ މަޖީދި މަގުގައި އަލަށް ހެދި ސަރަހައްދުގެ ޖަންކްޝަންތަކެވެ. އެ ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަޖެހި ނަޖިސް ބެރުވާން ފެށުމާއެކު، އެމްޑްބަލިޔޫއެސްސީން ވަނީ އެ ސަރަހައްދު ސާފުކޮށްފަ އެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު، މަޖީދިމަގުގެ ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަ ޖެހުމަށްފަހު، ހުކުރު ދުވަހާއި، ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ މާލޭ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަޖެހި ނަޖިސްތައް ބޭރުވެފަ އެވެ. އެގޮތުން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީގެ ޓީމުތަކުން ވަނީ ނަޖިސް ބޭރުވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ޖަންކްޝަންތައް ހައްލުކޮށް، ސަރަހައްދަށް ބްލީޗް ޖަހައި ސާފުކޮށްފަ އެވެ.

އެއަށްފަހު ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ވާނީ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ޖަންކްޝަންތައް މައްސަލަޖެހި ނަޖިސް ބޭރުވެފަ އެވެ.

އެމްޑަބްލިޔޫއެސްސީގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވީ ނަޖިސް ބޭރުވުމުގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ނަޖިސް ބޭރުވާ ވަކި ސަބަބެއް ބުނަން ނެނގޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް، މާލޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގެ ޖަންކްޝަންތައްވެސް މައްސަލަ ޖެހެ އެވެ. ސަރުކާރުން ހާމަކޮށްފައިވަނީ، މާލޭގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ އާބަދީއަށް އެންމެ އަކަށޭނެ ފަންވަރުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމަކީ 75،000 މީހުންގެ އާބަދީއަކަށް ޑިޒައިންކުރެވިފައިވާ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާރު މާލޭގެ އާބަދީ އެއްލައްކައަށް ވުރެ މަތީގައި އުޅޭއިރު މައްސަލަތައް ދިމާވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2042 އަހަރު ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ:

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.


އެންމެ ފަހުގެ


މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން


އަންތަރީސް ވެއްޖެ

އުފާ ވެއްޖެ

ދެރަ ވެއްޖެ

ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ

މޮޔަވެއްޖެ

ދެން އަތްޖަހާ


ކޮމެންޓް